شبکه اجتماعی موسیقی

با اشتراک این سرویس روزانه 5-0 پیامک شامل اطلاعاتی که کاربران پیرامون موضوع مطرح شده از طرف مدیر شبکه ارسال کرده اند را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2051 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
موسیقی
music

 

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
موسیقی خاموش
music off

 

 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
توضیحات تکمیلی:

کاربر با ارسال کلیدواژه در سرویس عضو می شود و پیامک های مرتبط با موضوع ارسال می کند که به کاربران دیگر عضو سرویس ارسال می شود.