اسم فرزندم

با اشتراک در این روزانه2 پیامک شامل اسامی زیبای ایرانی دختر و پسران را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
نام فرزند
FZND
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
نام فرزند خاموش
Off FZND
 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.  اسامی دختر: شادان به معنی شادی، شاهین به معنی سلطنتی، اسامی پسر: شهرداد به معنی هدیه شهر، شهروز به معنی رودی بزرگ، شهریار به معنی پادشاه

2.  اسامی پسر: رادین،رامبد،رامین،رامتین، رخشان، سپهر،سپنتا،سورن، سورنا