حکمت های نهج البلاغه

 با اشتراک در این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی حکمت های نهج البلاغه ارسال می گردد.. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20512 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
حکمت نهج البلاغه
 HNAHJ
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
حکمت نهج البلاغه خاموش
Off HNAHJ
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.       چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه لذتش مى رود و كيفر آن مى ماند ، و عملى كه رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است!
غيرت زن ، كفر آور ، و غيرت مرد نشانة ايمان اوست
 
توضیحات مختصر:
چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه لذتش مى رود و كيفر آن مى ماند ، و عملى كه رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است!