ندای روحانی

 با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی نکات اخلاقی و ظرایف بندگی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20514 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
طریق
THG
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
طریق خاموش
Off THG
 

 

 تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.       در هر لحظه اي كه از ياد خدا غفلت كنيم، همان لحظه، لحظۀ مرگ خواهد بود. هر خيال غير خدايي هم دشنه ايي است كه دل را مجروح ميكند. انسان بايد لحظه به لحظه، از توجهش به خدا باز نماند
2.       بندگي يعني عبد در برابر مولايش هيچگونه اراده اي از خود نداشته باشد وهرچه صاحبش اراده كند، بنده نيز همان را اطاعت كند.اگر كسي از خودش نگذرد، نمي تواند بندۀ واقعي باشد
 
 توضیحات مختصر:
بندگي يعني عبد در برابر مولايش هيچگونه اراده اي از خود نداشته باشد وهرچه صاحبش اراده كند، بنده نيز همان را اطاعت كند.اگر كسي از خودش نگذرد، نمي تواند بندۀ واقعي باشد