نیایش های قرآنی

 با اشتراک در این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی نیایش های قرآنی ارسال می گردد.. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20512 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
نیایش قرآن
NQRN
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
نیایش قرآن خاموش
  1. Off NQRN
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.        خدايا! بر محمد و آل او درود فرست... مباد ستم بينم كه تو بر دفاع از من توانايي! مباد ستم كنم كه تو بر جلوگيري از ظلم كردن من قادري! مباد گمراه شوم كه هدايتم براي تو ممكن است! مباد نيازمند گردم كه وسعت روزي‌ام در دست توست! مباد سركشي كنم كه همه توانم از آن توست..
2.       خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، و مرا به زیور نیکوکاران بیارای، و برای گسترش عدالت، و فروخوردن خشم، و خاموش کردن آتش اختلاف، و جمع کردن پراکندگان، و آشتی دادن بین مردم، و آشکار ساختن نیکی‌ها، و پوشاندن زشتی‌ها خلعت پرهیزکاران را بر اندامم بپوشان...
توضیحات مختصر:
خدايا! بر محمد و آل او درود فرست... مباد ستم بينم كه تو بر دفاع از من توانايي! مباد ستم كنم كه تو بر جلوگيري از ظلم كردن من قادري! مباد گمراه شوم