طنز پ نه پ

با اشتراک در این سرویس روزانه 2 پیامک مطالب طنز و لطیفه ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
پ ن   پ
PNP

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
پ ن پ خاموش
PNP Off

 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1000 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.   در پارکینگ رو باز کردم برم تو، یارو اومده جلو در پارک کرده میگه می‏خوای بری تو؟ پ نه پ درو باز کردم هوای کوچه عوض شه.

2.   داریم لوازم میزاریم توی ماشین که بریم مسافرت، همسایمون میگه دارید میرید مسافرت؟ پ نه پ قراره از امشب توی ماشین زندگی کنیم.

توضیحات مختصر:

طنز: داریم لوازم میزاریم توی ماشین که بریم مسافرت، همسایمون میگه دارید میرید مسافرت؟ پ نه پ قراره از امشب توی ماشین زندگی کنیم.