پناه (مناجات با دوست)

 با اشتراک این سرویس  3 پیامک حاوی مطالبی مذهبی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
پناه
P
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
پناه خاموش
Off p
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 
1.       هرگاه از حضرت عیسى (ع) احوال‌پرسى مى‏‌شد، مى‌فرمود: صبح کردم در صورتى که سود آنچه را که به آن امید دارم در اختیار من نیست، و قدرت ندارم آنچه را از آن بیم دارم از خود دفع کنم، و صبح کردم در حالى که در گرو عملم هستم، و تمام خوبی‌ها در دست غیر خودم (یعنى خدا) است، پس هیچ فقیرى از من فقیرتر نیست. الحجة البیضاء
2.       امام محمد تقى (ع) فرمود: مومن به سه چـیز مـحتاج است: 1) توفیق الهى، که کارها را به‌خوبى پیش ببرد. 2) واعظ درونى که هرلحظه او را پند و انذار دهد. 3)پذیرش نصحیت کسى که او را پند مى‏‌دهد. تحف العقول، ص 729.
توضیحات مختصر:
1) توفیق الهى، که کارها را به‌خوبى پیش ببرد. 2) واعظ درونى که هر لحظه او را پند و انذار دهد. 3)پذیرش نصحیت کسى که او را پند مى‏‌دهد. تحف العقول، ص 729