ضرب المثل های ایرانی

روزانه 2 پیامک حاوی ضرب المثل های ایرانی ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

  

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
ضرب المثل فارسی
ZRBI
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
ضرب المثل فارسی خاموش
Off ZRBI
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 700 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.  سنگ مفت،گنجشک مفت

 معنی: استفاده از فرصت هاي مناسب که احتمال سودبردن دارد و اگر فايده نداشته باشد ضرري هم ندارد

 
 2. ضرب المثل: یک کلاغ چهل کلاغ

معنی: حرف يا خبري که با دهان به دهان گشتنبزرگ و بزرگتر شده و به حد ناباوري برسد

 
توضیحات مختصر:

ضرب المثل: یک کلاغ چهل کلاغ

معنی: حرف يا خبري که با دهان به دهان گشتنبزرگ و بزرگتر شده و به حد ناباوري برسد