انرژی مثبت

با اشتراک سرویس «انرژی مثبت»، روزانه یک پیامک شامل جملات انرژی بخش دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2022 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
انرژی
ENMO
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
انرژی خاموش
ENMO OFF
 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی  1000 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
انرژی مثبت: تفكر، منبع اصلی ثروت، موفقیت، پیشرفت های مادی، اكتشافات و اختراعات بزرگ و همه كامیابی هاست. كلود بریستول
انرژی مثبت: آنچنان وارسته باشید که گویی فردا روز پایان زندگیتان است، و آنگونه بیاموزید که گویی تا ابد زندگی خواهید کرد. مهاتما گاندی