قصاید ملک الشعرای بهار

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی قصاید ملک الشعرای بهار را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
بهار
BAHAR
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
بهار خاموش
BAHAR Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 

1.  در شهربند مهر و وفا دلبری نماند زیر کلاه عشق و حقیقت سری نماند صاحبدلی چو نیست، چه سود از وجود دل؟ آیینه گو مباش چو اسکندری نماند

2.  سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست کس ار بزرگ شد از گفته بزرگ، رواست چه جد، چه هزل، درآید به آزمایش کج هر آن سخن که نپیوست با معانی راست

توضیحات مختصر:

در شهربند مهر و وفا دلبری نماند زیر کلاه عشق و حقیقت سری نماند صاحبدلی چو نیست، چه سود از وجود دل؟ آیینه گو مباش چو اسکندری نماند