سوال روز

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل یک سوال روزانه در ارتباط با اخبار و بازی های جام جهانی که از کاربران پرسیده می شود دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 9090 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
سوال
N
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
سوال خاموش
N off
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی رایگان می باشد.
توضیحات تکمیلی:

روزانه در ارتباط با اخبار و بازی های جام جهانی از کاربران سوالی پرسیده می شودو کاربران می توانند رایگان ( کمترین تعرفه پیامک) پاسخ خود را ارسال کنند.