دسترسی سریع به لیست خدمات

   
گروه اصلي سرويس نام سرويس تعريف سرويس شماره كوتاه ارسال بالک شماره كوتاه تعاملي شماره کوتاه تعرفه(شماره کوتاه ارسال محتوي) كد فعالسازي پارسي كد غير فعالسازي پارسي كد فعالسازي لاتين كد غير فعالسازي لاتين تعرفه هر محتوي (ريال)

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>