معماها و رمزهای احکام مسلمانان

 با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک در مورد معماهای نهفته در احکام مسلمانان ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
رموز احکام
MORA
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
رموز احکام خاموش
Off MORA
  

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.       حقوق فرزندان بر والدین درس قرآن به او بیاموزد ا: ادب اسلامی را به او بیاموزد ن:نام نیکو برای او انتخاب کند ا: اسلحه (تیر اندازی) به او بیاموزد ب: به جز حلال به او نخوراند ا: ازدواج او را فراهم کند ش : شنا کردن به او بیاموزد
 
2.       شرایط توبه کردن یا منطق * ی: یک کاری کند تا گوشت هایی که به حرام در بدنش روییده آب شود مثلا روزه بگیرد ا: آنچه از واجبات را که ترک کرده انجام بدهد م: مردم را با پرداخت حقشان راضی کند ن: نادم و پشیمان از کارهای گذشته باشد ط: طوری که لذت گناه را کشیده، سختی بکشد ق: قصد ترک گناه، برای همیشه داشته باشد
توضیحات مختصر:
مثلا روزه بگیرد ا: آنچه از واجبات را که ترک کرده انجام بدهد م: مردم را با پرداخت حقشان راضی کند ن: نادم و پشیمان از کارهای گذشته