نیازمندیهای سرزمین هوشمند

این سرویس یک راهنمای نیازمندی های پیامکی است، که تامین کننده و بیننده آگهی ها مخاطبان پیامکی سرویس هستند. به این صورت که تامین کنندگان نیازمندیها آگهی خود را به صورت پیامکی ارسال می کنند، اپراتور پس از بررسی آگهی ارسال شده آن را برای مخاطبان در گروه های از پیش تعیین شده ارسال می کند. ضمنا این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 7035 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   

 

 

ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
۱۰۵
105

 

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

 

 

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
خاموش ۱۰۵
OFF 105

 

 

 تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی500 ریال می باشد.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100