ساعت قبله و اوقات شرعی

 با اشتراک در این سرویس روزانه ساعت قبله و اوقات شرعی را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
اوقات
Oghat
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
اوقات خاموش
Off Oghat
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 
دوشنبه 20 آبان 1392   7محرم 1435 11 نوامبر 2013
06:23       
اذان صبح
07:56
طلوع آفتاب
12:58
اذان ظهر
18:00
غروب آفتاب
 
توضیحات مختصر:
دوشنبه 20 آبان 1392   7محرم 1435 11 نوامبر 2013
06:23       
اذان صبح
07:56
طلوع آفتاب
12:58
اذان ظهر
18:00
غروب آفتاب