صحیفه سجادیه

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل دعاهای انسان ساز با مضامین بلند معنوی از حضرت سجادعلیه السلام دریافت می نمایید.ضمنا این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی 56 به شماره کوتاه 201010 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظربرای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   

ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
56
56

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
56 خاموش
56off
 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
-پروردگارمن! به فرشتگان رحمت خویش فرمان کن که ابرهای برکت را بسوی ما برانند و کام تشنه ما را با زلال باران سیراب سازند.
 
آفریدگارا! به قلبم ندرباره مردم صالح اطمینان بخش و در برابر بدگویی نزدیکان و بدکاری خویشاوندان مرا به خوشبینی هدایت کن.
پروردگارا! توفیقی عنایت فرمای تا نیکویی را بد انسان که نیکو نیستند در چشم مردم  جلوه دهم و عیب ها را بپوشانم، نرم بگویم و فروتنی بکار بندم.
یا ارحم الراحمین: چنان کن که بجای وحشت و تردید و توقعات بیهوده از عظمت تو یاد کنم و به قدرت تو بیندیشم و بر دشمنان تو تدبیر کنم.
آفریدگارا! به قلبم ندرباره مردم صالح اطمینان بخش و در برابر بدگویی نزدیکان و بدکاری خویشاوندان مرا به خوشبینی هدایت کن.
پروردگارمن! مقررفرمای که دست های من در خیر و صلاح مردم بکار افتد و همچنان دست کارگر مرا از منتگذاری و دل آزاری ایمن دار.
پروردگارا! توفیق مده که حق بگویم هر چند برای من گران باشد.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100