سیمای احکام

 با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک احکام عموم افراد را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2057 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
سیمای احکام
AHKAM
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
سیمای احکام  خاموش
Off AHKAM
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
آیا نماز و روزه فرد دانشجو کامل است یا شکسته؟
حضرت آیت الله خامنه ایی"شکسته میباشد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی"کامل میباشد.
حضرت آیت الله نوری همدانی"اگر در هفته بیش از 3روزشود کامل است.
 
 توضیحات مختصر:
آیا نماز و روزه فرد دانشجو کامل است یا شکسته؟
حضرت آیت الله خامنه ایی"شکسته میباشد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی"کامل میباشد.