سیمای معرفت

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک شامل برنامه های تولیدی وزنده صدا وسیما بامحتوای معارفی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2057 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
معارف
MAREF
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
معارف خاموش
Off MAREF
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
چیکیده ای از مطالب برنامه های سمت خدا- زلال احکام- تا نیاش ودیگر برنامه های معارفی که از رسانه ملی پخش وتولید می شود برای کاربران ارسال می گردد.
 توضیحات تکمیلی:
چیکیده ای از مطالب برنامه های سمت خدا- زلال احکام- تا نیاش ودیگر برنامه های معارفی که از رسانه ملی پخش وتولید می شود برای کاربران ارسال می گردد.