اخبار ویژه سرزمین هوشمند

با اشتراک این سرویس روزانه حداکثر 5 پیامک شامل اطلاعات اخبار ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 7035 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   

ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
7
7

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
خاموش 7
OFF 7

 

  

 

تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100