جملات کوتاه

نام سرویس: انرژی مثبت

تعریف سرویس

با اشتراک این سرویس روزانه 2پیامک شامل جملات انرژی بخش دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2022 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

نحوه فعالسازی سرویس
کد فعالسازی فارسی کد فعالسازی لاتین
انرژی ENMO

نحوه غیر فعالسازی
کد غیرفعالسازی فارسی کد غیرفعالسازی لاتین
خاموش off

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

با عضویت در این سرویس روزانه 2 پیامک شامل جملاتی در زمینه انرژی مثبت و زندگی بهتر دریافت خواهید کرد.

نمونه محتوی در یک روز:

هر کسی ممکن است برای دیگری آدم کسل کننده ای به نظر رسد، این هیچ اهمیتی ندارد و طبیعی است. اما حواست باشد، هیچ کس نباید از نظر خودش آدم کسل کننده ای باشد. جرالد برنان

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>