پیامک به زبان گیلکی

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک گیلکی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

  

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
گیلی
GILI
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
گیلی خاموش
GILI Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1. گیلکی: تي ديل دريا مي ديل خشک زمينه تي خنده تي نگاه چي دلنشينه تي واسي من بزم ديل به دريا که او دريا ميان مردن شيرينه.

 

2. دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره.

 
 
توضیحات مختصر:

گیلکی: تي ديل دريا مي ديل خشک زمينه تي خنده تي نگاه چي دلنشينه تي واسي من بزم ديل به دريا که او دريا ميان مردن شيرينه