بهداشت روان

نام سرویس: ریتم زندگی

تعریف سرویس

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل " ارائه نکاتی جهت سلامتی روحی و نکات روان شناسی، راهکارهایی جهت کاهش تنش ها و استرس های روزانه" دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 200146 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

نحوه فعالسازی سرویس
کد فعالسازی فارسی کد فعالسازی لاتین
136 136

نحوه غیر فعالسازی
کد غیرفعالسازی فارسی کد غیرفعالسازی لاتین
136خاموش 136 OFF

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1500 ریال می باشد.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>