زبان و ادبیات

نام سرویس: انگلیسی آسان

تعریف سرویس

با اشتراک این سرویس روزانه 3 پیامک شامل درسهای انگلیسی دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2028 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

نحوه فعالسازی سرویس
کد فعالسازی فارسی کد فعالسازی لاتین
بله ok

نحوه غیر فعالسازی
کد غیرفعالسازی فارسی کد غیرفعالسازی لاتین
خاموش OFF

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1500ریال می باشد.

نمونه محتوی:

درس امروز:

 Preposition

 حرف اضافه) واژه ای است که بیانگر ارتباط میان دو لغت در جمله است). این ارتباط می تواند نشاندهنده ی مسیر، مکان، زمان، علت، حالت و مقدار باشد. برای مثال در جمله ایمانند


she went to the store. 

حرف to در جمله (او به فروشگاه رفت)  حرف اضافه ای است که بیانگر مسیر است.


he came by bus.

او با اتوبوس آمد،( حرف اضافه by) (به وسیله )بیانگر حالت است.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>