روانشناسی

نام سرویس: مثبت بیندیش

تعریف سرویس

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل محتواهایی جهت احیای روحیه مثبت کاربران نکات کلیدی جهت بهتر شدن تفکر کاربر را نسبت به مسائل روزانه برای وی ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 203062 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

نحوه فعالسازی سرویس
کد فعالسازی فارسی کد فعالسازی لاتین
104 104

نحوه غیر فعالسازی
کد غیرفعالسازی فارسی کد غیرفعالسازی لاتین
104 خاموش 104 OFF

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی750 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

نمونه محتوی: 

 وقتی از نظر هیجانی آشفته هستیم، اغلب اطلاعات را به گونه ای سوگیرانه و تحریف شده به ذهن مان می فرستیم؛ مشکل این جا است که گمان و احساس خود را عین واقعیت می دانیم، اما اغلب، افکار ما مسبب احساس نا خوشایند است و با این طرز تلقی، احساس بی ارزش بودن می کنیم و نمی توانیم شاد باشیم.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>