آزمونها

نام سرویس: آزمون های پیامکی (قلم چی)

تعریف سرویس

با اشتراک این سرویس کاربر به روزانه 3-5 پیامک شامل پرکاربردترین و مهمترین سوالات آموزشی پاسخ می دهد. این سوالات با دقت و به کمک کارشناسان امر، از مباحث مطرح شده در آزمون های سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهیه شده است و برای تقویت بنیه آموزشی کاربران تهیه و ارسال می شود. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به سرشماره 30567 عضویت صورت میگیرد. 

نحوه فعالسازی سرویس
کد فعالسازی فارسی کد فعالسازی لاتین
086 086

نحوه غیر فعالسازی
کد غیرفعالسازی فارسی کد غیرفعالسازی لاتین
086 خاموش 086 OFF

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی1000 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>