پیامکهای لری

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک لری را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
لری
LORI
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
لری خاموش
LORI Off
 

 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 

1.  لرسون زير و رو كردم همه رفيقون گن و خو كردم يك و يك جا خوشون دارن ولي هيچ كمشو معرفت تون نارن

2.  لری: قد بلین، تیه قشنگ، میا حنایی کر خو پیرم کردی که میا بیایی داغ دیریت سوختمه مه سیت مریضم جا پایات مین تیام دوس عزیزم

 
توضیحات مختصر:

لری: قد بلین، تیه قشنگ، میا حنایی کر خو پیرم کردی که میا بیایی داغ دیریت سوختمه مه سیت مریضم جا پایات مین تیام دوس عزیزم