از برف تا شکوفه

نحوه فعالسازی
   
از برف تا شکوفه
نام مسابقه
کاربر کلیدواژه را وارد و در مسابقه عضو می شود. از زمان عضویت روزانه سوالاتی با موضوع اطلاعات عمومی برای کاربر ارسال خواهد شد. با پاسخ به هر سوال توسط کاربر سوال بعدی برای وی ارسال می شود. هر پاسخ صحیح 10 امتیاز و پاسخ به سوالات دشوار 100 امتیاز و پاسخ های اشتباه بدون امتیاز هستند. در صورتی که کاربر گزینه سوال بعدی را انتخاب نماید 3 امتیاز کسب خواهد کرد.  
تعریف کامل مسابقه
امتیازات مسابقه نسبت به سطح سوال متفاوت می باشد؛ برای سوالات آسان 10 امتیاز و برای سوالات سخت 100 امتیاز در نظر گرفته می شود. مسابقه امتیازی منفی برای پاسخ‌های اشتباه در نظر نمی‌گیرد.
فرایند محاسبه امتیاز
قرعه کشی مسابقه هر روز انجام خواهد شد. فرآیند قرعه کشی بر اساس امتیازی که کاربران کسب نموده اند و با استفاده از شماره­ تلفن همراه آنان صورت خواهد گرفت.
مکانیزم شرکت در قرعه کشی
 شروع: 92.10.01  پایان: 92.12.29
 
تاریخ برگزاری
اقلام:
عادی: هر روز یک جایزه 5000000 ریالی معادل 90 جایزه 5000000 ریالی
ویژه: هر ماه یک دستگاه خودرو سمند  
جوایز مسابقه
تعداد: 90 جایزه + سه دستگاه خودرو سمند
روزانه
زمان قرعه کشی

ویژه
ماهانه
هفتگی
روزانه
 
نحوه قرعه کشی
اعلام برندگان مسابقه در وب سایت شرکت همراه به نشانی:
www.2050.ir
نحوه اطلاع رسانی به برندگان
بعد از استعلام سند خطوط برندگان مبلغ مربوطه به حساب برندگان واریز می گردد و جوایز طرح ویژه به آدرس برندگان پست می شود.
 
نحوه ارسال جوایز

لاتین
فارسی
T
زمستان
 
ارسال کلید واژه ها به 2050
 نحوه فعالسازی

لاتین
فارسی
T Off
زمستان خاموش
 
ارسال کلید واژه ه غیر فعال سازی به 2050
نحوه غیر فعالسازی
هر پاسخ 750 ریال
تعرفه (ریال)
100 عدد
تعداد کل سوالات مسابقه
فرهنگی، مذهبی، مناسبتی، ورزشی، آموزشی، عمومی، ...
رویکرد مسابقه و سوالات

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>