شبکه اجتماعی استقلال

با اشتراک این سرویس روزانه ۵-۰ پیامک اطلاعات کاربران پیرامون موضوع مطرح شده از طرف مدیر شبکه را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه ۲۰۵۱ مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 
 
نحوه فعالسازی
  
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
۱
استقلال
ss
 
 
نحوه فعالسازی
  
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
۱
استقلال خاموش
ss off
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی ۵۰۰ ریال می باشد.
توضیحات تکمیلی:

کاربر کلمه فعالسازی را ارسال می کند. سامانه از وی کلمه کاربری را می پرسد. کاربر کلمه کاربری را ارسال می کند. سامانه وی را در شبکه عضو می کند . کاربر پیامکی به اعضای شبکه ارسال می کند و این پیامک پس از بررسی توسط مدیر شیکه برای دیگر اعضا ارسال می نماید.