ترانه ها

 

 

 
نحوه فعالسازی
   

ترانه ها

نام مسابقه

مشترک با ارسال کلیدواژه مربوط وارد مسابقه می شود و شعری برای مشترک ارسال می شود که ادامه آنرا باید حدس بزند

تعریف کامل مسابقه
هر سوال درست 50 امتیاز
هر سوال غلط 10 امتیاز
هر 5 سوال پشت سرهم 100 امتیاز

فرایند محاسبه امتیاز

همه شرکت کنندگان در قرعه کشی حضور دارند
مکانیزم شرکت در قرعه کشی

 شروع:   92.10.26   پایان: 93.1.15

تاریخ برگزاری
اقلام:
عادی:روزی 50 هزار تومان
ویژه:
جوایز مسابقه
تعداد:
 
زمان قرعه کشی

 

ویژه
ماهانه
هفتگی
روزانه
 
نحوه قرعه کشی
تماس تلفنی و پیامک
نحوه اطلاع رسانی به برندگان
ارسال به حساب مشترک
نحوه ارسال جوایز
ارسال ترانه یاtarane به 2030
 نحوه فعالسازی
ارسال ترانه خاموش یاtarane off به 2030
نحوه غیر فعالسازی
50  تومان
تعرفه (ریال)

150 سوال

تعداد کل سوالات مسابقه
فرهنگی
رویکرد مسابقه و سوالات