رباعیات خیام

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی رباعیات خیام را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
خیام
KHAYAM
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
خیام خاموش
KHAYAM Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 

1.  خیام: یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند ز استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم

 

2.  با نفس همیشه در نبردم، چه کنم وز کرده خویشتن بدردم، چه کنم گیرم که ز من در گذرانی به کرم زین شرم که دیده ای چه کردم، چه کنم

 
توضیحات مختصر:

خیام: یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند ز استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید