قلقلک

با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک مطالب طنز، لطیفه ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
قل قل
GHEL

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
قل قل خاموش
GHELOff

 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1000 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.  به بزه مي‌گن چرا زنگولت صدا نمي‌کنه؟ مي گه گذاشتمش رو ويبره!

2. قلقلک: یه نفر میره تو صف نونوایی، شاطره میگه: نون تا اینجا بیشتر نمیرسه، بقیه برن. غضنفر میگه: ببخشید میشه جمعتر وایسین نون به ما هم برسه

 
 توضیحات مختصر:

قلقلک: یه نفر میره تو صف نونوایی، شاطره میگه: نون تا اینجا بیشتر نمیرسه، بقیه برن. غضنفر میگه: ببخشید میشه جمعتر وایسین نون به ما هم برسه