نمایش محتوای وبی

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل یکی از اتفاقات تاریخی را که در چنین روزی از سال در سراسر ایران و جهان روی داده دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2022 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 
نحوه فعالسازی سرویس:
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
امروز
ROOZ
 
نحوه غیر فعالسازی:
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیرفعالسازی لاتین
امروز خاموش
ROOZ OFF
 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی  500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
امروز در تاريخ: پانزدهم مهر 1335، کنگره پزشکي ايران با چهارصد پزشک و استاد دانشگاه آغاز به کار کرد.
توضیحات تکمیلی:
با اشتراک این سرویس میتوانید تاریخ را روز به روز مرور کنید.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100