امروز روز من است

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک شامل اطلاعات مربوط به ماه تولد دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2030 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
امروز
Today

 

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
امروز خاموش
Today Off

 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی750 ریال می باشد.

نمونه محتوی:

مشکلاتی که برایتان به وجود آمده در حدی است که شما آرزو می کردید کاش جور دیگری رفتار کرده بودید و حالا نمی توانید درست تصمیم بگیرید.