اتاق گفتگوی قصه های ناتمام

متن اولیه داستان از طرف اپراتور به گروه ارسال می شود و از مخاطبان خواسته می شود ادامه داستان را ارسال کنند. از بین آنها بهترین نمونه انتخاب شده و مجدد برای گروه مخاطب ارسال می شود و همین روند طی مدت زمان تعیین شده برای هر داستان ادامه پیدا می کند. تم داستان و سوژه اصلی از قبل مشخص شده و به گروه مخاطب اعلام می شود.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
قلم
gh
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
قلم خاموش
 Offgh
 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 750 ریال می باشد.
 
نمونه محتوای دریافتی:
1.        قصه های نا تمام: از فرط خستگی بازهم خواب می مانید. چشم باز می کنید که خیلی دیر شده. دیشب تنها شلوارتان را شسته‌اید و هنوز خیس است. از تنهایی گله می‌کنید، و در این بین فراموش می‌کنید کیف پولتان را بردارید. دوان دوان به سر خیابان می‌روید و با مصیبت یک تاکسی می‌گیرید. چیزی نمی‌گذرد که تازه متوجه می‌شوید حتی یک ریال در جیب ندارید...ادامه...
2.        ادامه از فرناز: کیفم را با اظطراب زیر و رو می‌کنم و به دنبال پولهای خرد احتمالی هستم. وای که چقدر یک دویست تومانی پاره و کثیف ارزشمند است، خدای من چند سکه‌ی زرنگ و رو رفته گوشی کیفم برق می زند! صد، دویست، پانصد تومان اینجا بوده و خبر نداشتم! اما باز هم کم است، خدای من هفتصد تومان باقی مانده را چه کنم؟ در همین حین بلیط تاتری که یکی از همکاران با اصرار به من داد نظرم را جلب کرد..
 
توضیحات تکمیلی:
قصه های نا تمام:از فرط خستگی بازهم خواب می مانید. چشم باز می کنید که خیلی دیر شده. دیشب تنها شلوارتان را شسته‌اید و هنوز خیس است. از تنهایی گله می‌کنید