برندگان آبان 92

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی آبان 92

   
ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه تاریخ قرعه کشی
1 همراه پاییزی 2054 مهدی عدیات 91632 *** 31 شوشتر یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/01
2 همراه پاییزی 2054 نعیم افرازه 91352 *** 19 یزد یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/02
3 همراه پاییزی 2054 مهرداد اسماعیلی 91129 *** 20 نوشهر یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/03
4 همراه پاییزی 2054 رضا آدینه لو 91961 *** 16 زنجان یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/04
5 همراه پاییزی 2054 سید محد جمال هاشمی 91972 *** 14 تهران یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/05
6 همراه پاییزی 2054 مریم یعقوبی 91762 *** 33 بندر عباس یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/06
7 همراه پاییزی 2054 بهروز قریشی 91117 *** 88 آق قلعه گلستان یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/07
8 همراه پاییزی 2054 علیرضا صادقی 91391 *** 43 حبیب آباد اصفهان یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/08
9 همراه پاییزی 2054 قاسم سرشک 91247 *** 19 تهران یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/10
14 همراه پاییزی 2054 میثم زمانی 91183 *** 68 رشت یک میلیون تومان 1392/08/11
10 همراه پاییزی 2054 داریوش امینی 91188 *** 01 رشت یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/11
11 همراه پاییزی 2054 یوسف شیرخانی 91874 *** 96 سرابل ایلام یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/12
15 همراه پاییزی 2054 محسن شاکری 91171 *** 09 ساری یک میلیون تومان 1392/08/12
16 همراه پاییزی 2054 محمد رضا طاهری خراسانی 91339 *** 01 کرمان یک میلیون تومان 1392/08/13
13 همراه پاییزی 2054 طیبه کاظمی 91406 *** 11 یزد یک میلیون تومان پول نقد 1392/08/14
17 همراه پاییزی 2054 زهره شرافت نیا 91541 *** 99 مشهد یک میلیون تومان 1392/08/14
18 همراه پاییزی 2054 رومینا رزاقی 91451 *** 99 ارومیه یک میلیون تومان 1392/08/15
19 همراه پاییزی 2054 مژان افتخاری 91221 *** 91 تهران یک میلیون تومان 1392/08/16
20 همراه پاییزی 2054 زهرا پیل پایه 91399 *** 82 رفسنجان یک میلیون تومان 1392/08/17
21 همراه پاییزی 2054 محمدرضا خباز یگانه 91212 *** 17 تهران یک میلیون تومان 1392/08/17
22 همراه پاییزی 2054 الهه متولی زاده 91392 *** 36 نائین یک میلیون تومان 1392/08/17
23 همراه پاییزی 2054 شاکر فاضلی زاده 91633 *** 95 آبادان یک میلیون تومان 1392/08/18
24 همراه پاییزی 2054 فضل الله کاردان پور 91320 *** 97 اصفهان یک میلیون تومان 1392/08/19
25 همراه پاییزی 2054 علی بلندی 91511 *** 55 مشهد یک میلیون تومان 1392/08/20
22 همراه پاییزی 2054 عادل سرهانی سلمانی  91693 *** 91 خرمشهر یک میلیون تومان 1392/08/21
23 همراه پاییزی 2054 نسرین وطن دوست 91978 *** 16 گوهردشت کرج یک میلیون تومان 1392/08/22
24 همراه پاییزی 2054 مهدی بهراد 91021 *** 98 تهران یک میلیون تومان 1392/08/23
25 همراه پاییزی 2054 سید ابوذر موسوی فر 91857 *** 50 سنقرکلیائی کرمانشاه یک میلیون تومان 1392/08/24
23 همراه پاییزی 2054 علیرضا حقیقی 91312 *** 33 نائین اصفهان یک عدد گوشی مینی گلکسی جایزه ویژه
24 همراه پاییزی 2054 هومن طاهرخانی 91278 *** 77 تاکستان  یک میلیون تومان 1392/08/25
25 همراه پاییزی 2054 فریدون نوروززاده 91118 *** 29 پیرانشهر یک میلیون تومان 1392/08/26
22 همراه پاییزی 2054 صفر سلمانی 91440 *** 00 تبریز یک عدد گوشی مینی گلکسی 1392/08/26
23 همراه پاییزی 2054 سید احمد ملکوتی 91306 *** 21 اصفهان یک میلیون تومان 1392/08/27
24 همراه پاییزی 2054 سید حیدر موسوی 91631 *** 82 اهواز یک میلیون تومان 1392/08/28
25 همراه پاییزی 2054 سیواز ساسانی 91271 *** 42 تهران یک میلیون تومان 1392/08/29
26 همراه پاییزی 2054 رضا میرزا رضایی 91330 *** 11 اصفهان یک میلیون تومان 1392/08/30