اسامی برندگان خدمات پیامکی آبان ۹۴

اسامی برندگان خدمات پیامکی آبان 94

ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه
1 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 محسن کرمی  91021***55 تهران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
2 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 سعید محمدی 91888***59 کرمانشاه  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
3 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 ندیم خسروی  91704***96 فارس کارت هدیه 300 هزار تومانی 
4 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 فریده وجدانی  91471***52 ارومیه  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
5 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 علی حسین موسوی  91265***92 تهران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
6 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 احسان کشاورز 91760***36 فارس کارت هدیه 300 هزار تومانی 
7 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 صدیقه زرکانی  91699***66 خوزستان  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
8 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 محمود زارعی  91782***94  فار س کارت هدیه 300 هزار تومانی 
9 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 عرفان امیدی ارجنکی 91368***20 اصفهان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
10 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 یونس فیاض  91588***56 خراسان شمالی کارت هدیه 300 هزار تومانی 
11 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 سید مصطفی حسینی 91016***54  کرمانشاه کارت هدیه 300 هزار تومانی 
12 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 اردلان وزیری  91170***94 گیلان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
13 کمک آجری 201319 هادی صفری کوه باد 91580***87 خراسان رضوی یک عدد سکه تمام بهار آزادی معادل 10,000,000 ریال
14 عید تا عید 201300          عزیزه  مختاری 91068***49  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
15 عید تا عید 201300 طیبه فاتهی 91376***24  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
16 عید تا عید 201300 عارفه مرادی 91625***12  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
17 عید تا عید 201300 فتح الله فرهنگیان 91863***42  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
18 عید تا عید 201300 مرتضی بهرامی 91958***64  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
19 عید تا عید 201300 فاطمه سفری 91863***23  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
20 عید تا عید 201300 محمد کرد 91946***75  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
21 عید تا عید 201300 نادیا بهروزی پور 91782***832  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
22 عید تا عید 201300 فاطمه حسنی 91027***48  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
23 عید تا عید 201300 رحیم عسکری راد 91695***44  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
24 عید تا عید 201300 عباس حفری تنگستانی 91765***31  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
25 عید تا عید 201300 غلامعلی حصاری 91515***94  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
26 عید تا عید 201300 رضا شریفی 91631***66  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
27 عید تا عید 201300 نواب داد 91777***16  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
28 عید تا عید 201300 علی شهریاری 91384***84  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
29 عید تا عید 201300 رقیه خرده فروش 91484***26  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
30 عید تا عید 201300 سعیده جنادله 91658***11  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
31 عید تا عید 201300 محمد شکرامرجی 91378***80  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
32 عید تا عید 201300 معین ابدینی 91223***03  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
33 عید تا عید 201300 غلامرضا نظامزاده 91071***32  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
34 عید تا عید 201300 علی اکبر آذری 91506***38  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
35 عید تا عید 201300 حسین وکیلی 91209***92  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
36 عید تا عید 201300 سیروس پناهی 91283***17  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
37 عید تا عید 201300 اصغر خلیلی 91475***61  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
38 عید تا عید 201300 شمسی عزیزپور 91000***69  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
39 عید تا عید 201300 ستاره میمندی 91727***59  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
40 عید تا عید 201300 یعقوب علیخانی 91924***75  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
41 عید تا عید 201300 فاطمه  حسین پور 91568***32  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
42 عید تا عید 201300 غلامرضا  محمدی 91401***42  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
43 عید تا عید 201300 بابک گودرزی 91784***12  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
44 عید تا عید 201300 محمد خدمتی 91537***38  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
45 عید تا عید 201300 فاطمه  یعقوبی 91522***56  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
46 عید تا عید 201300 سعید پیشتاز 91748***66  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
47 عید تا عید 201300 یونس بابایی 91190***07  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
48 عید تا عید 201300 وحید میرشکار 91560***53  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
49 عید تا عید 201300 حسین سیف الهی 91314***35  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
50 عید تا عید 201300 رضاکرمزاده 91685***92  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
51 عید تا عید 201300 شهربانو کریمی 91096***88  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
52 عید تا عید 201300 حسین صباحی 91886***43  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
53 عید تا عید 201300 اسماعیل قنبری 91490***83  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
54 عید تا عید 201300 عیسی بهمنی 91485***22  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
55 عید تا عید 201300 ثریا خیری پور 91931***72  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
56 عید تا عید 201300 صفورا انیسی 91924***18  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
57 عید تا عید 201300 اقبال عباسی 91250***06  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
58 عید تا عید 201300 مرجان قاسمی 91910***46  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
59 عید تا عید 201300 محمدرضا رعنایی 91536***52  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
60 عید تا عید 201300 محمد بشیرتی 91475***81  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
61 عید تا عید 201300 اکبر نوری 91903***54  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
62 عید تا عید 201300 روح الله جهان جو 91542***02  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
63 عید تا عید 201300 سمیرا نجفی 91952***67  ـ  200.000ریال شارژ رایگان
64 چند قدم با حافظ 201310 زری موسی زاده 91742***67 فارس  کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
65 چند قدم با حافظ 201310 سارا نجف وند دریک وند 91674***88 لرستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
66 چند قدم با حافظ 201310 ایمان اسلامی فر 91788***18 سیستان و بلوچستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
67 بازی کلبه جنگلی 201310 زهرا سلیمی پور 91991***66 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
68 چند قدم با حافظ 201310 علیرضا میرزایی 91452***05 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
69 چند قدم با حافظ 201310 محمدرضا بیگدلی 91222***11 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
70 بازی آوای همراه 201310 مریم فرزین 91678***38 خوزستان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
71 چند قدم با حافظ 201310 جاوید امانی 91376***33 کرمان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
72 چند قدم با حافظ 201310 بهنام محمدی 91301***62 اصفهان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
73 چند قدم با حافظ 201310 پوران جباری راد 91946***69 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
74 چند قدم با حافظ 201310 سیامک علی محمدی 91910***79 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
75 چند قدم با حافظ 201310 حجت شمس ناصری 91145***21 مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
76 بازی آوای همراه 201310 فرهاد شجاعی 91305***65 کرمان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
77 بازی کلبه جنگلی 201310 کامبیز مشیری 91235***78 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
78 چند قدم با حافظ 201310 عبدالله فهمیده  91898***88 کردستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
79 بازی آوای همراه 201310 علی محمد کهرازهی ریگی 91567***87 سیستان و بلوچستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
80 چند قدم با حافظ 201310 عیسی جلالی 91152***84 گلستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
81 چند قدم با حافظ 201310 رقیه نوری 91484***53 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
82 چند قدم با حافظ 201310 فرج محبعلی پور 91982***99 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
83 بازی آوای همراه 201310 منیره حجازی 91168***78 مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
84 چند قدم با حافظ 201310 لطف الله رضایی 91189***11 مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
85 چند قدم با حافظ 201310 فریده ذاکری 91795***36 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
86 چند قدم با حافظ 201310 سهیلا جعفری 91992***06 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
87 چند قدم با حافظ 201310 امید عاشوری 91057***18 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
88 بازی کلبه جنگلی 201310 مریم قاجارگیر 91946***56 البرز کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
89 بازی کلبه جنگلی 201310 روناک شریفی 91455***44 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
90 چند قدم با حافظ 201310 سمیه قنبرزاده رفیعی 91598***24 خراسان شمالی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
91 چند قدم با حافظ 201310 غلامحسین پیرمردچری 91186***32 گلستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
92 چند قدم با حافظ 201310 نجمه غلام زایی 91543***48 سیستان و بلوچستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
93 بازی آوای همراه 201310 عباس پورنخعی 91377***87 یزد کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
94 چند قدم با حافظ 201310 رضا عرب 91941***50 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
95 چند قدم با حافظ 201310 محمد ابریشم کش 91007***23 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
96 چند قدم با حافظ 201310 فرخنده ثناگو 91194***25 گیلان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
97 بازی آوای همراه 201310 لیلا صدر 91649***69 فارس  کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
98 چند قدم با حافظ 201310 عذرا سرخسی 91822***16 کردستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
99 چند قدم با حافظ 201310 خداوردی اسدی 91264***22 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
100 چند قدم با حافظ 201310 صفیه جمشیدیان 91951***71 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
101 چند قدم با حافظ 201310 اعظم احمدی 91357***17 اصفهان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
102 چند قدم با حافظ 201310 لیلا محمدی 91826***84 کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
103 چند قدم با حافظ 201310 میثم موسوی 91047***59 زنجان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
104 چند قدم با حافظ 201310 آسیه نظری 91351***38 یزد کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
105 چند قدم با حافظ 201310 آمنه جلالی 91944***12 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
106 چند قدم با حافظ 201310 مریم رویین 91522***40 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
107 بازی آوای همراه 201310 محمد عابدی 91154***59 گیلان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
108 بازی آوای همراه 201310 عبدالله پورآل مهتران 91794***31 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
109 چند قدم با حافظ 201310 حسین پروین 91903***10 مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
110 چند قدم با حافظ 201310 امین عبداللهی 91289***18 یزد کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
111 چند قدم با حافظ 201310 راضیه فقیه 91325***73 یزد کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
112 بازی کلبه جنگلی 201310 تیمور قاسمی 91799***11 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
113 چند قدم با حافظ 201310 اعظم گودرزی 91991***81 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
114 چند قدم با حافظ 201310 محمدحسن نوروزی 91289***48 تهران کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
115 بازی آوای همراه 201310 محمدعلی دیانی کلیسانی 91092***43 تهران کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
116 بازی آوای همراه 201310 حسین زارعی 91001***10 البرز کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
117 چند قدم با حافظ 201310 لیلی توکل 91562***72 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
118 بازی کلبه جنگلی 201310 زهرا دهقانی 91707***50 فارس  کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
119 بازی آوای همراه 201310 زرافشان ملکی 91904***62 قزوین کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
120 بازی آوای همراه 201310 صغری عرفانی مقدم 91707***69 فارس  کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
121 چند قدم با حافظ 201310 مهرانگیز شهبازی 91924***45 البرز کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
122 بازی آوای همراه 201310 احمد شاهسوند ازندربانی 91840***28 همدان کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
123 بازی آوای همراه 201310 سید امین فاطمی آقجه کندی 91027***31 تهران کارت هدیه به ارزش 10.000.000 ریال
124 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20118
محسن صالحی 91217***53 تهران  کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
125 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20119
ناهید بردبار 91931***02 لرستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
126 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20120
جعفر معصومی 91859***29 همدان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
127 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20121
فاطمه توتونچیان 91218***06 تهران  کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
128 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20122
سیدمهدی سعیدی 91265***21 قم کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
129 بسته جامع زبان 2026-20201 آقای مجید خطیب زاده 91562***91 خراسان یک میلیون ریال
130 بسته جامع زبان 2026-20201 آقای رضا سید آبادان 91093***16 تهران یک میلیون ریال
131 بیشتر بدانیم 305305 ملیحه عرب عامری 91127***38 گرگان کارت هدیه 100 هزار تومانی روز دوم
132 بیشتر بدانیم 305305 شهین مهرابی 91380***70 اصفهان کارت هدیه 100 هزار تومانی روز چهارم
133 بیشتر بدانیم 305305 ذعید احمدی  91164***53 گیلان کارت هدیه 100 هزار تومانی روز پنجم
134 بیشتر بدانیم 305305 مهدی الله یاری نوگورانی 91364***34 اصفهان کارت هدیه 100 هزار تومانی روز هفتم
135 بیشتر بدانیم 305305 میلاد گودرزی 91095***52 تهران کارت هدیه 100 هزار تومانی روز هشتم
136 بیشتر بدانیم 305305 سعید خسروی 91891***02 کرمانشاه کارت هدیه 100 هزار تومانی روز نهم
137 بیشتر بدانیم 305305 فاطمه قدیری 91715***82 شیراز کارت هدیه 100 هزار تومانی روز نهم
138 بیشتر بدانیم 305305 علی شمشیری 91872***49 کرمانشاه کارت هدیه 100 هزار تومانی روز دهم
139 گاوصندوق، نوبت عاشقی 202254-202220 سعید صباغی لاریمی 91185***98 ساری صد هزار تومان پول نقد
140 کافه آفتاب 202297 علی اصغر نجاتی 91641***36 شیراز صد هزار تومان پول نقد
141 رسانه زندگی 202254 محمد قائدی 91373***39 اصفهان صد هزار تومان پول نقد
142 چارسو 202257 شاپور صادقی 91450***48 تبریز صد هزار تومان پول نقد
143 رسانه همراه 202294 عباس شاهور 91095***98 قزوین صد هزار تومان پول نقد
144 دارکوب 202261 خدیجه محسنی 91191***57 آمل صد هزار تومان پول نقد