برندگان آذر92

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی آذر 92

   
ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه تاریخ قرعه کشی
1 مسابقه همراه پائیزی 2050 نوراله رودگر 91121 *** 44 بابل 1.000.000 تومان 92/09/01
2 مسابقه همراه پائیزی 2050 محمدرضا امجدی 91903 *** 63 کرج 1.000.000 تومان 92/09/02
3 مسابقه همراه پائیزی 2050 غزال کرمی 91899 *** 42 سنندج 1.000.000 تومان 92/09/03
4 مسابقه همراه پائیزی 2050 سفیه فلاحی 91122 *** 96 آمل 1.000.000 تومان 92/09/04
5 مسابقه همراه پائیزی 2050 حسین رسولی  91565 *** 10 مشهد 1.000.000 تومان 92/09/08
6 مسابقه همراه پائیزی 2050 حمید قهرمانی 91810 *** 93 همدان 1.000.000 تومان 92/09/11
7 مسابقه همراه پائیزی 2050 فهیمه ویسی زاده 91676 *** 49 اهواز 1.000.000 تومان 92/09/12
8 مسابقه همراه پائیزی 2050 اباذر علیزاده 91257 *** 67 ترکن چای 1.000.000 تومان 92/09/13
9 مسابقه همراه پائیزی       2050 محمود عباسی 91663 *** 62 شیراز 1.000.000 تومان 92/09/14
10 مسابقه همراه پائیزی 2050 شهین ذاکری 91917 *** 26 تهران 1.000.000 تومان 92/09/15
11 مسابقه همراه پائیزی 2050 سیدمصطفی مصطفوی 91675 *** 12 اهواز 1.000.000 تومان 92/09/15
12 مسابقه همراه پائیزی 2050 داریوش رفیعی 91113 *** 41 رشت 1.000.000 تومان 92/09/15
13 مسابقه همراه پائیزی 2050 منیژه کرامتی 91921 *** 20 بومهن 1.000.000 تومان 92/09/15
14 مسابقه همراه پائیزی 2050 علی برزگر 91135 *** 61 ساری 1.000.000 تومان 92/09/16
15 مسابقه همراه پائیزی 2050 محمد طاهری 91947 *** 37 تهران 1.000.000 تومان 92/09/17
16 مسابقه همراه پائیزی 2050 فرهاد مسیب زاده 91957 *** 26 تهران 1.000.000 تومان 92/09/18
17 مسابقه همراه پائیزی 2050 مریم حیدری 9125032013 تهران گوشی گلکسی مینی 92/09/19
18 مسابقه همراه پائیزی 2050 احسان مشهدی 91231 *** 66 تهران 1.000.000تومان 92/09/19
19 مسابقه همراه پائیزی 2050 رقیه سبزه ای
بابک حاجی زاده ارمکی
91380 *** 91 اصفهان 1.000.000تومان 92/09/20
20 مسابقه همراه پائیزی 2050 علی صفدری 91710 *** 90 شیراز گوشی گلکسی مینی 92/09/20
21 مسابقه همراه پائیزی 2050 حسن ربیعی 91234 *** 77 تهران 1.000.000تومان 92/09/21
22 مسابقه همراه پائیزی 2050 علی مظفریان 91030 *** 86 اصفهان گوشی گلکسی مینی 92/09/21
23 مسابقه همراه پائیزی 2050 مهتاب ارجمند 91742 *** 14 فسا 1.000.000تومان 92/09/22
24 مسابقه همراه پائیزی 2050 فرزاد عزیزی 91879 *** 39 کرمانشاه 1.000.000تومان 92/09/23
25 مسابقه همراه پائیزی 2050 گلناز فاضلی 91230 *** 64 تهران 1.000.000 92/09/24
26 مسابقه همراه پائیزی 2050 روح الله بنیادی 91310 *** 70 اصفهان 1.000.000تومان 92/09/25
27 مسابقه همراه پائیزی 2050 سیدمسعود هاشمی پور 91776 *** 30 بندرلنگه 1.000.000تومان 92/09/26
28 مسابقه همراه پائیزی 2050 الهام اسداللهی
سیدداورد درویشی امرئی
91248 *** 91 تهران 1.000.000تومان 92/09/27
29 مسابقه همراه پائیزی 2050 محمد رضائیان 91323 *** 66 زرین شهر 1.000.000تومان 92/09/28
30 مسابقه همراه پائیزی 2050 ناصر گودرزی 91732 *** 10 نورآبادممسن  1.000.000تومان 92/09/29
31 مسابقه همراه پائیزی 2050 علی بیگدلی 91914 *** 95 قم گوشی گلکسی مینی 92/09/29
32 مسابقه همراه پائیزی 2050 علی خالقی  91851 *** 86 سنندج گوشی گلکسی مینی 92/09/30
33 مسابقه همراه پائیزی 2050 ناهید احمدیان 91541 *** 89 گرگان 1.000.000تومان 92/09/30