اسامی برندگان خدمات پیامکی آذر ۹۴

اسامی برندگان خدمات پیامکی آذر 94

ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه
1 عطر حریم رضوی 201300 فاطمه نوری 91910***00   تهران کارت هدیه به ارزش 5.000.000 ريال
2 عطر حریم رضوی 201300 مریم زمونی 91328***66   هرمزگان کارت هدیه به ارزش 5.000.000 ريال
3 عطر حریم رضوی 201300 مجید  ارجمند 91784***73   کهکیلویه بویراحمد کارت هدیه به ارزش 5.000.000 ريال
4 عطر حریم رضوی 201300 عبدل الامیر بشاری 91676***52   خوزستان کارت هدیه به ارزش 5.000.000 ريال
5 عطر حریم رضوی 201300 عارف موحد 91685***07   خوزستان کارت هدیه به ارزش 5.000.000 ريال
6 عطر حریم رضوی 201300 طاهره  باقی 91681***32   خوزستان کارت هدیه به ارزش 5.000.000 ريال
7 عطر حریم رضوی 201300 راضیه رستمی 91251***66   تهران کارت هدیه به ارزش 5.000.000 ريال
8 عطر حریم رضوی 201300 مرضیه اسماعیل زهی 91596***37   سیستان و بلوچستان کارت هدیه به ارزش 5.000.000 ريال
9 بازی آوا 201319 صالح حسینی نژاد 91529***01 سیستان و بلوچستان کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
10 بازی آوا 201319 بهروز بکدلی 91002***36 زنجان کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
11 بازی آوا 201319 فرهاد آقایی 91450***14 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
12 بازی آوا 201319 ابراهیم گرامی 91243***17 سمنان کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
13 بازی آوا 201319 محمد رجبی 91190***72 مازندران کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
14 آواهای انتظار 201319 علی عبدی 91111***18 مازندران کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
15 آواهای انتظار 201319 اعظم غفاری 91280***98 تهران کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
16 آواهای انتظار 201319 زهرا رضایی 91248***89 تهران کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
17 آواهای انتظار 201319 نوراله رضایت 91247***89 تهران کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
18 آواهای انتظار 201319 فردین عباسی هاشم آبادی 91582***87 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
19 حدس کلمه (آف تاب) 201619 مهدی کاظم خانلو 91288***00 قزوین کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
20 حدس کلمه (آف تاب) 201619 کبری عسگری 91039***58 چهارمحال و بختیاری کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
21 حدس کلمه (آف تاب) 201619 فریدون هاشمی مقدم 91252***63 مازندران کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
22 حدس کلمه (آف تاب) 201619 علی بمان شریفان 91931***88 تهران کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
23 حدس کلمه (آف تاب) 201619 مصطفی حوتی 91567***15 سیستان و بلوچستان کارت هدیه به ارزش 10,000,000 ریال
24 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 بهزاد هاشمی 91259***38 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
25 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 قاسم باقری 91593***76 خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
26 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد تقی زمان سرایی  91230***56 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
27 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سامان تقوی بیات 91288***47 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
28 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سید مرتضی میر ازاد 91377***90 یزد یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
29 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 نادر مختاری خطیبی 91430***41 آذربایجان شرقی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
30 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 شهرزاد  پویان 91771***13 فارس یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
31 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد کریمی نژاد 91806***68 ایلام یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
32 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 عبدل محمد قاسمی 91777***24 بوشهر یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
33 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 اسماعیل  مهبد راد 91217***93 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
34 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 صدیقه متوسلی 91432***10 آذربایجان شرقی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
35 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علیرضا  میرزایی  فلاح 91250***68 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
36 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 عباس علی نوروزی 91253***91 سمنان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
37 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 پیمان سلیمی اذر 91479***16 آذربایجان غربی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
38 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد ابراهیم دلیر تربتی 91583***80 خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
39 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسین ارامیده 91357***36 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
40 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سید سجاد هاشم زاده 91404***91 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
41 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محسن غلامی 91636***26 لرستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
42 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 فاطمه سادات موسی کاظمی 91392***58 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
43 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سید علیرضا امامی میبدی 91353***95 یزد یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
44 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 مسیح مشعوف نیا 91493***32 آذربایجان غربی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
45 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علی  حاجی جعفری 91336***88 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
46 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 اسحاق محمودی 91748***48 فارس یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
47 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محبوبه نهادی 91629***73 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
48 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد رضا توکلی 91229***94 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
49 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 زینب زهره وند 91280***02 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
50 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 صغرا قاسمی پژند 91124***03 گیلان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
51 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سبحان قاسمی 91113***25 گیلان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
52 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 نرگس السادات  حسینی 91996***40 البرز یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
53 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 مجتبی امیری 91864***76 مرکزی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
54 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علی اسدنیا 91362***81 کرمان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
55 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 مجید جوکار 91233***71 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
56 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمود چرکزی 91197***68 گلستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
57 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 صنم عاطفیان 91945***35 سمنان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
58 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 پوریا کیا شمشکی 91267***77 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
59 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 اسماعیل تیزرو 91139***57 مازندران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
60 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 جواد محمدی 91354***81 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
61 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 امیر ابراهیمیان 91225***91 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
62 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسین میرزایی   91381***29 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
63 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 زهره تکاور 91233***21 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
64 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسین کلوندی 91878***43 همدان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
65 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 صمد لطیفی 91239***47 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
66 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 غلامعلی سنگ تراش 91514***67 سیستان وبلوچستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
67 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 ابوالفضل اقایی بادلو 91244***06 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
68 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد رضا فردی اشکیکی 91176***39 گیلان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
69 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سحر رحیمی 91701***83 بوشهر یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
70 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علیرضا شرفی چکانی 91636***04 لرستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
71 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسین انصاری 91736***64 فارس یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
72 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 فاطمه شفیعی نادری 91335***28 یزد یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
73 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 لاله نیکی 91422***56 آذربایجان شرقی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
74 سامانه حمایت از تیم های برتر فوتبال ایران 3090 رسول حاجی پور 91398***14 چهارمحال بختیاری یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350.000.000 ریال
75 سامانه حمایت از تیم های برتر فوتبال ایران 3090 میثم احمدی 91276***93 تهران یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350.000.000 ریال
76 تا همیشه
(دوره اول-هفته اول)
203022 حمزه ادیبی 91251***42 البرز یک دستگاه تبلت سامسونگ
77 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 آقای فریدون یاحقی 91761***96 فارس یک میلیون ریال
78 آموزش زبان اسپانیایی 3822023   آقای مجتبی هدایتی 91214***02 تهران یک میلیون ریال
79 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 آقای محمد خنازی نژاد  91135***85 مازندران یک میلیون ریال
80 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 خانم بیتا برق چی 91551***98 خراسان یک میلیون ریال
81 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 خانم فاطمه ایلخانی  91212***46 تهران یک میلیون ریال
82 بیشتر بدانیم 305305 مهرداد تاجیک 91941***11 تهران کارت هدیه 100 هزار تومانی روز دوازدهم
83 نوبت عاشقی 202220 محسن قاسمی صیقل سرایی 91181***84 گیلان صد هزار تومان پول نقد
84 بادبادک 202264 بهروز کاظمی قربانکندی 91471***52 آذربایجان غربی صد هزار تومان پول نقد
85 نوبت عاشقی 202220 خلیل ربیعی 91701***29 بوشهر صد هزار تومان پول نقد
86 کافه آفتاب 202297 ناصر غلامی هوجقان 91491***07 آذربایجان شرقی صد هزار تومان پول نقد