برندگان جوایز بهمن92

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی بهمن 92

   
ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه تاریخ قرعه‌کشی
1 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 حسین عرب جعفری 91337 *** 93 اصفهان 500.000 تومان 92/11/01
2 شوخی کردم 20543 یاسمن صالحی 91210 *** 75 تهران 500.000 تومان 92/11/01
3 شوخی کردم 20543 مریم داودی 91659 *** 32 رامهرمز 500.000 تومان 92/11/02
4 شوخی کردم 20543 علیرضا حاجی مهد 91981 *** 65 تهران 500.000 تومان 92/11/02
5 شوخی کردم 20543 قربان نصرالهی 91247 *** 31 تهران 500.000 تومان 92/11/03
6 شوخی کردم 20543 مرتضی قاسمی 91248 *** 62 تهران 500.000 تومان 92/11/04
7 شوخی کردم 20543 فهیمه شکوهی 91320 *** 38 اصفهان 500.000 تومان 92/11/04
8 شوخی کردم 20543 صدیقه برادران فر 91849 *** 80 اراک 500.000 تومان 92/11/05
9 شوخی کردم 20543 کارملین نوزرادان 91253 *** 48 تهران 500.000 تومان 92/11/05
10 شوخی کردم 20543 رقیه زیرک باروقی 91465 *** 40 تبریز 500.000 تومان 92/11/06
11 شوخی کردم 20543 مرضیه ابراهیمی 91253 *** 48 تهران 500.000 تومان 92/11/06
12 شوخی کردم 20543 نرگس علوان حصیرباف 91688 *** 93 دزفول 500.000 تومان 92/11/07
13 مسابقه شاهگوش 20542 مبین صدقی 91113 *** 97 رشت سکه تمام بهار آزادی 92/11/07
14 مسابقه شاهگوش 20542 محمدرضا مرادی 91631 *** 75 اهواز سکه تمام بهار آزادی 92/11/08
15 شوخی کردم 20543 سعید صباغی لالیمی 91157 *** 18 ساری 500.000 تومان 92/11/08
16 شوخی کردم 20543 سعید محمدرضا 91937 *** 29 تهران 500.000 تومان 92/11/08
17 برف تا شکوفه 2054 رحیم رفیعی 91301 *** 04 اصفهان 500.000 تومان 92/11/09
18 شوخی کردم 20543 اصغر جعفریان 91226 *** 43 کرج 500.000 تومان 92/11/09
19 مسابقه شاهگوش 20542 فرشید زرکش بهاری 91930 *** 24 تهران سکه تمام بهار آزادی 92/11/09
20 مسابقه شاهگوش 20542 علی آقایی 91972 *** 65 تهران سکه تمام بهار آزادی 92/11/10
21 برف تا شکوفه 2054 هدی نظری فر 91695 *** 27 امیدیه 500.000 تومان 92/11/10
22 شوخی کردم 20543   جوابگو نیستند 91838 *** 36 _ 500.000تومان 92/11/10
23 شوخی کردم 20543 امیرعباس حقوقی 91711 *** 43 شیراز 500.000 تومان 92/11/11
24 برف تا شکوفه 2054 نعمان بشروتین 91175 *** 02 بندرترکمن 500.000تومان 92/11/11
25 مسابقه شاهگوش 20542 آزاده مهدی زاده 91249 *** 38 تهران سکه تمام بهار آزادی 92/11/11
26 مسابقه شاهگوش 20542 محسن دهقانی 91243 *** 77 تهران سکه تمام بهار آزادی 92/11/12
27 برف تا شکوفه 2054 علی خانمحمدی 91476 *** 57 تبریز 500.000 تومان 92/11/12
28 برف تا شکوفه ویژه 2054 جواد محبتی 91518 *** 25 بجنورد مینی آی پد Ipad 92/11/12
29 شوخی کردم 20543 نعمت اله گلمحمدی 91534 *** 98 زاهدان 500.000 تومان 92/11/12
30 شوخی کردم 20543 عماد سلطان زاده 91334 *** 02 کرمان 500.000 تومان 92/11/13
31 برف تا شکوفه 2054 رسول منصوری 91440 *** 81 تبریز 500.000 تومان 92/11/13
32 مسابقه شاهگوش 20542 محمد سلطانی 91321 *** 72 اصفهان سکه تمام بهار آزادی 92/11/13
33 مسابقه شاهگوش 20542 زهرا استهباناتی 91322 *** 83 اصفهان سکه تمام بهار آزادی 92/11/14
34 برف تا شکوفه ویژه 2054 حسین تلاج 91684 *** 08 شاوور مینی گلکسی استار 92/11/14
35 برف تا شکوفه 2054 عشرت خرمی 91229 *** 74 تهران 500.000 تومان 92/11/14
36 شوخی کردم 20543 مرضیه بیات 91736 *** 35 بندرعباس 500.000 تومان 92/11/14
37 شوخی کردم 20543 میترا جهانی 91500 *** 40 بجنورد 500.000 تومان 92/11/15
38 شوخی کردم 20543 افشین شهیدی 91211 *** 42 تهران 500.000 تومان 92/11/15
39 برف تا شکوفه 2054 محمد رشنوی 91681 *** 52 اندیمشک 500.000 تومان 92/11/15
40 مسابقه شاهگوش 20542 محمدعلی ابراهیمی 91583 *** 76 مشهد سکه تمام بهار آزادی 92/11/15
41 شوخی کردم 20543 پاسخگو نیستند 91091 *** 20 _ 500.000 تومان 92/11/16
42 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 قادر کریمی 91844 *** 51 بانه 500.000 تومان 92/11/16
43 شوخی کردم 20543 محمدعلی شایق 91335 *** 94 یزد 500.000 تومان 92/11/16
44 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 طاهره بروجردی 91881 *** 92 همدان 500.000 تومان 92/11/17
45 شوخی کردم 20543 پاسخگو نیستند 91996 *** 83 _ 500.000 تومان 92/11/17
46 شوخی کردم 20543 نسرین روزبهانی زاده 91220 *** 48 تهران 500.000 تومان 92/11/18
47 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 طاهره مظاهری 91322 *** 81 اصفهان 500.000 تومان 92/11/18
48 شوخی کردم 20543 نسرین روزبهانی زاده 91220 *** 48 تهران 500.000 تومان 92/11/18
49 شوخی کردم 20543 رضا طاهری 91991 *** 28 تهران 500.000 تومان 92/11/18
50 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 وحید راستگو 91413 *** 82 سراب 500.000 تومان 92/11/19
51 شوخی کردم 20543 فاطمه حسینعلی بیگی 91282 *** 71 تهران 500.000 تومان 92/11/19
52 شوخی کردم 20543 ملیکا علی پور 91473 *** 95 تبریز 500.000 تومان 92/11/19
53 شوخی کردم 20543 گل آور ساکتی 91028 *** 38 تهران 500.000 تومان 92/11/20
54 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 عیسی مهدوی 91163 *** 43 ساری 500.000 تومان 92/11/20
55 شوخی کردم 20543 بهروز عباسی 91981 *** 36 تهران گوشی مینی گلکسی 92/11/20
56 شوخی کردم 20543 میثم امیدی 91260 *** 54 تهران 500.000 تومان 92/11/21
57 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 معصومه محمدی 91836 *** 30 محلات 500.000 تومان 92/11/21
58 شوخی کردم 20543 علی پورافشاری 91001 *** 37 صفادشت 500.000 تومان 92/11/22
59 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 سمیه عبداللهی 91897 *** 58 سنندج 500.000 تومان 92/11/22
60 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 رامین شکوریان 91485 *** 72 مراغه مینی آی پد Ipad 92/11/22
61 شوخی کردم 20543 سیروس طیبی 91323 *** 51 اصفهان گوشی مینی گلکسی 92/11/22
62 شوخی کردم 20543 علی پورافشاری 91001 *** 37 صفادشت 500.000 تومان 92/11/22
63 شوخی کردم 20543 ستاره سرداری 91280 *** 78 تهران گوشی مینی گلکسی 92/11/23
64 شوخی کردم 20543 محسن زارع 91950 *** 84 تهران 500.000 تومان 92/11/23
65 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 حسن بیرامی 91113 *** 85 رشت 500.000 تومان 92/11/23
66 شوخی کردم 20543 سهیلا حکیم حسینی 91711 *** 98 شیراز 500.000 تومان 92/11/24
67 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 فریده سیدی 91967 *** 59 زنجان 500.000 تومان 92/11/24
68 شوخی کردم 20543 مهدی درویش 91879 *** 39 مورمور ایلام  500.000 تومان 92/11/24
69 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 علی شهبازی  91328 *** 94 کوشک 500.000 تومان 92/11/25
70 شوخی کردم 20543 پاسخگو نیستند 91357 *** 53 _ 500.000 تومان 92/11/25
71 شوخی کردم 20543 ابراهیم عبدالرحیمی 91636 *** 70 ازنا لرستان 500.000 تومان 92/11/25
72 شوخی کردم 20543 سیدنوید طباطبایی 91331 *** 63 اصفهان 500.000 تومان 92/11/26
73 شوخی کردم 20543 سعید منتها 91247 *** 72 تهران 500.000 تومان 92/11/26
74 شوخی کردم 20543 آذر آرام 91267 *** 04 تهران 500.000 تومان 92/11/27
75 شوخی کردم 20543 لیدا رسولی 91232 *** 62 تهران 500.000 تومان 92/11/27
76 شوخی کردم 20543 منصور چشم سیاهی 91991 *** 11 هشتگرد 500.000 تومان 92/11/28
77 شوخی کردم 20543 کبری زمانیان 91885 *** 74 نهاوند 500.000 تومان 92/11/28
78 شوخی کردم 20543 سهیلا میرآخورلو 91283 *** 15 گرمسار 500.000 تومان 92/11/29
79 شوخی کردم 20543 ابراهیم جدگال 91594 *** 60 چابهار 500.000 تومان 92/11/29
80 شوخی کردم 20543 فرهاد رضایی 91850 *** 24 همدان 500.000 تومان 92/11/30
81 شوخی کردم 20543 پاسخگو نیستند 91659 *** 80 _ 500.000 تومان 92/11/30