اسامی برندگان خدمات پیامکی بهمن ۹۴

اسامی برندگان خدمات پیامکی بهمن 94

ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه
1 تا همیشه(دوره دوم-هفته دوم) 203022 علی مقومی زاده 91916***94 تهران LG یک عدد گوشی 
2 تا همیشه(دوره دوم-هفته سوم) 203022 علی رحمانی 91250***09 البرز LG یک عدد گوشی 
3 تا همیشه(دوره دوم-هفته چهارم) 203022 حسین بنی عامریان 912***4856 تهران LG یک عدد گوشی 
4 داستان من 201300 اعظم مرادی 91651***91   خوزستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
5 داستان من 201300 اسحاق دنجون 91241***18   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
6 داستان من 201300 قاسم عابدی 91836***95   مرکزی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
7 داستان من 201300 مهری محمدآبادی 91976***04   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
8 داستان من 201300 ابراهیم زارعی 91315***84   یزد کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
9 داستان من 201300 سمیه صادق 91717***21   بوشهر کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
10 داستان من 201300 اکرم آقازیارتی 91825***19   مرکزی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
11 داستان من 201300 بحلول اسمعیل زاده 91264***86   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
12 پاییز هزار رنگ 201300  ندا  سعادت 91387***51   اصفهان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
13 پاییز هزار رنگ 201300  پروانه نماز دوست 91336***19   اصفهان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
14 پاییز هزار رنگ 201300 سیامک صدیقی پور 91154***67   گیلان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
15 پاییز هزار رنگ 201300 مصطفی جان احمدی مریان 91180***52   گیلان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
16 پاییز هزار رنگ 201300 روشنک زمانی 91227***0   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
17 پاییز هزار رنگ 201300 محسن  پارسایی 91856***90   کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
18 پاییز هزار رنگ 201300 مجید رضایی 91886***46   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
19 پاییز هزار رنگ 201300 مریم ابارتی 91370***10   کرمان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
20 هواداری تیم ملی 9090 علی اکبر صافدل لاله دشتی 91123***12 - آپارتمان کیش
21 هواداری تیم ملی 9090 عبدالرحیم قنبری باغستان 91531***13 - هواپیما دونفره به همراه آموزش خلبانی
22 هواداری تیم ملی 9090 بهزاد محمدی 91138***53 - یک سفر با کشتی کوروز در سواحل چند کشور
23 هواداری تیم ملی 9090 امین اریانفر 91314***87 - جایزه 50 میلیونی هفته سیزدهم
24 هواداری تیم ملی 9090 اسداله امیری شورجه 91258***58 - خودرو رانا  مدل EL TU5
25 هواداری تیم ملی 9090 ابوالحسن حقی پور 91285***81 - خودرو رانا  مدل EL TU5
26 هواداری تیم ملی 9090 صغری نوروزی 91918***55 - خودرو رانا  مدل EL TU5
27 هواداری تیم ملی 9090 سهیلا حسن پور 91247***08 - خودرو رانا  مدل EL TU5
28 مسابقه خوانندگی 30570 سید عباس حسینی 9111****91 مازندران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
29 مسابقه خوانندگی 30570 نادر فیضی 9127****91 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
30 مسابقه خوانندگی 30570 محمدجواد شادمان فرد 9190****81 قم کارت هدیه 5 میلیون ریالی
31 مسابقه خوانندگی 30570 اسماعیل فصیحی 9125****21 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
32 مسابقه خوانندگی 30570 علی جمعه عیدی اسدآباد 9155****40 خراسان جنوبی کارت هدیه 5 میلیون ریالی
33 مسابقه خوانندگی 30570 شهین مفاخری 9189****37 سنندج کارت هدیه 5 میلیون ریالی
34 مسابقه خوانندگی 30570 حسین نامدار 9178****05 شیراز کارت هدیه 5 میلیون ریالی
35 مسابقه خوانندگی 30570 مهدی سهرابی 9159****40 مشهد کارت هدیه 5 میلیون ریالی
36 مسابقه خوانندگی 30570 مهدی نوروزی 9126****03 کرج کارت هدیه 5 میلیون ریالی
37 مسابقه خوانندگی 30570 میلاد هناره ماه فرانی 9145****14 ارومیه کارت هدیه 5 میلیون ریالی
38 مسابقه خوانندگی 30570 رضا نیک بین 9125****50 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
39 مسابقه خوانندگی 30570 سید زهره تقوی 9158****08 کرج کارت هدیه 5 میلیون ریالی
40 مسابقه خوانندگی 30570 سعید سنگ تراش 9121****36 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
41 مسابقه خوانندگی 30570 بدری اسمعیلی 9185****29 کرمانشاه کارت هدیه 5 میلیون ریالی
42 بیشتر بدانیم 305305 قمر رخ حیدری 91805***03 کردستان یک دستگاه خودرو پراید
43 بسته جامع زبان 2026-20201 محمد شریف حسینی 91520***63 خراسان رضوی یک میلیون ریال
44 بسته جامع زبان 2026-20201 امید کهنه پوشی 91887***20 مرکزی یک میلیون ریال
45 بسته جامع زبان 2026-20201 رویا آذری 91476***28 آذربایجان غربی یک میلیون ریال
46 بسته جامع زبان 2026-20201 اسماعیل رادمهر 91584***76 خراسان رضوی یک میلیون ریال
47 بسته جامع زبان 2026-20201 فرید نوربخش 91134***44 مازندران یک میلیون ریال
48 بسته جامع زبان 2026-20201 علی اکبر یزدی 91315***65 اصفهان یک میلیون ریال
49 بسته جامع زبان 2026-20201 مریم خادمی 91221***54 تهران یک میلیون ریال
50 تالار تشریفات 22271 رویا آذری 91476***28 آذربایجان غربی یک میلیون ریال
51 تالار تشریفات 22271 امید کهنه پوشی 91887***20 کردستان یک میلیون ریال
52 تالار تشریفات 22271 مجتبی منفرد 91733***90 فارس یک میلیون ریال
53 تالار تشریفات 22271 سعید حسینی 91773***37 فارس یک میلیون ریال
54 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 محمد مستعلی 91256***11 تهران یک میلیون ریال
55 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 رستم پور 91194***25 مازندران یک میلیون ریال
56 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 امیر امیدی تبار 91268***88 تهران یک میلیون ریال
57 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 عاطفه سعادتی 91186***98 مازندران یک میلیون ریال
58 کمپین داستان من 201300 زهرا رویانیان 91901***91 مازندران کارت هدیه به ارزش 1000000ريال
59 کمپین داستان من 201300 فرزانه فلاح 91394***14 کرمان کارت هدیه به ارزش 1000000ريال