برندگان جوایز دی ماه

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی دی 92

   
ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه تاریخ قرعه کشی
1 مسابقه همراه پائیزی 2054 علی عبداله فر 91699 *** 55 خوزستان 1.000.000 تومان 1392/10/3
2 مسابقه همراه پائیزی 2054 طاهره مویدی 91246 *** 27 کرج 1.000.000 تومان 1392/10/4
3 مسابقه همراه پائیزی 2054 سیدرضا حسینی  91983 *** 58 تهران 1.000.000 تومان 1392/10/5
4 مسابقه همراه پائیزی 2054 عالیه خورشیدی 91516 *** 64 بیرجند 1.000.000 تومان 1392/10/6
5 مسابقه همراه پائیزی 2054 محمدرضا پرویزی 91835 *** 11 تهران نوت بوک  1392/10/6
6 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 لطفعلی خیری 91461 *** 27 مراغه 500.000 تومان 1392/10/9
7 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 سیدعلی اصغر حسینی 91192 *** 00 آمل 500.000 تومان 1392/10/10
8 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 محمدرضا نیک نگر 91833 *** 72 کنگاور  500.000 تومان 1392/10/11
9 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 محمد شهابی اسکی 91771 *** 81 شیراز 500.000 تومان 1392/10/12
10 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 عبدالرضا خیراندیش 91309 *** 85 یزد 500.000 تومان 1392/10/13
11 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 مهدی قاسمی 91278 *** 45 قزوین 500.000 تومان 1392/10/14
12 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 معصومه علی گلی 91844 *** 81 بهار همدان 500.000 تومان 1392/10/15
27 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 شاهپور دل آذر 91442 *** 35 مراغه 500.000 تومان 1392/10/26
28 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 فریبا حکمت آرا 91773 *** 28 نی ریز فارس 500.000 تومان 1392/10/27
29 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 شهرام آقالر 91331 *** 95 اصفهان 500.000 تومان 1392/10/28
30 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 سارا سوری 91271 *** 17 تهران 500.000 تومان 1392/10/29
31 مسابقه از برف تا شکوفه 2054 سعید سلمانی زاده 91632 *** 91 اهواز 500.000 تومان 1392/10/30
32 مسابقه از برف تا شکوفه (جایزه ویژه) 2054 قیاس عیوضی نشلاندهی 91098 *** 30 اسلامشهر خودروی سمند 1392/10/30