برندگان خدمات پیامکی فروردین 93

 

اسامی برندگان خدمات پیامکی فروردین 93

   
ردیف  نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه (ریال)
1 مسابقه همراه بهاری 2054 رضا کریمی 91969***26 قزوین 10,000,000
2 مسابقه همراه بهاری 2054 شهرام ساسانیان 91118***03 گیلان 10,000,000
3 مسابقه شوخی کردم 20543 شبنم الماسی 91267***41 تهران 5,000,000
4 مسابقه شاهگوش 20542 نیره سیرتی 91131***29 مازندران سکه تمام بهار آزادی
5 مسابقه همراه بهاری 2054 میرسواد سیدپور 91431***62 آذربایجان شرقی 10,000,000
6 مسابقه شاهگوش 20542 آرزو آذربرزین 91214***68 تهران سکه تمام بهار آزادی
7 مسابقه شوخی کردم 20543 سمیرا سیدی 91555***08 خراسان رضوی 5,000,000
8 مسابقه همراه بهاری 2054 موسی مهدی پور 91611***02 خوزستان 10,000,000
9 مسابقه شاهگوش 20542 رکسانا سپهری زاده 91210***14 تهران سکه تمام بهار آزادی
10 مسابقه شوخی کردم 20543 امیررضا اسفلانی 91591***36 خراسان رضوی 5,000,000
11 مسابقه همراه بهاری 2054 احد ولی نژاد 91484***43 آذربایجان شرقی 10,000,000
12 مسابقه شاهگوش 20542 امیرحسین حسینی 91907***20 تهران سکه تمام بهار آزادی
13 مسابقه شوخی کردم 20543 شهرام شادی بخش 91244***02 تهران 5,000,000
14 مسابقه همراه بهاری 2054 احد آقایاری 91436***03 آذربایجان غربی 10,000,000
15 مسابقه شاهگوش 20542 وحید رضازاده 91237***19 تهران سکه تمام بهار آزادی
16 مسابقه شوخی کردم 20543 شهریار کشاورز 91026***10 البرز 5,000,000
17 مسابقه همراه بهاری 2054 غلامعلی عطارها 91119***50 یزد 10,000,000
18 مسابقه شاهگوش 20542 یحیی رزم آرای 91434***96 آذربایجان غربی سکه تمام بهار آزادی
19 مسابقه شوخی کردم 20543 ملاقلی آذری 91458***51 آذربایجان شرقی 5,000,000
20 مسابقه همراه بهاری 2054 احمد مومنی فراهانی 91235***22 تهران 10,000,000
21 مسابقه کلاه قرمزی 20544 انسیه دزیانی 91530***96 خراسان رضوی 10,000,000
22 مسابقه شاهگوش 20542 مجیدرضا کی پور 91943***16 سمنان سکه تمام بهار آزادی
23 مسابقه شوخی کردم 20543 فاطمه کریمی 91190***27 مازندران 5,000,000
24 مسابقه همراه بهاری 2054 محمدقاسم شعله 91730***55 فارس 10,000,000
25 مسابقه شاهگوش 20542 فرخنده انوری 91632***70 خوزستان سکه تمام بهار آزادی
26 مسابقه شوخی کردم 20543 شهرزاد رضایی 91912***43 تهران 5,000,000
27 مسابقه همراه بهاری 2054 صابر محمودبابویی 91119***70 مازندران 10,000,000
28 مسابقه شاهگوش 20542 سیدرضا اجاق 091921***13 تهران سکه تمام بهار آزادی
29 مسابقه شوخی کردم 20543 امیر خوشدل سخنور 091217***56 تهران 5,000,000
30 مسابقه همراه بهاری 2054 امیر حیدری 091210***86 تهران 10,000,000
31 مسابقه شاهگوش 20542 مریم نامدار 091125***89 مازندران سکه تمام بهار آزادی
32 مسابقه شوخی کردم 20543 گوهر شفیعی 091665***04 خوزستان 5,000,000
33 مسابقه همراه بهاری 2054 الهام زرگر 091919***37 البرز 10,000,000
34 مسابقه شاهگوش 20542 طاهر شوهانی 091007***47 قم سکه تمام بهار آزادی
35 مسابقه شوخی کردم 20543 مهناز فاضلی دانی 091223***73 تهران 5,000,000
36 مسابقه همراه بهاری 2054 نعمت محرابی نیا 091614***62 خوزستان 10,000,000
37 مسابقه شاهگوش 20542 علی تقوی 091283***69 مازندران سکه تمام بهار آزادی
38 مسابقه شوخی کردم 20543 شکراله قلعه کاهی 091592***49 خراسان رضوی 5,000,000
39 مسابقه همراه بهاری 2054 زهرا درویش خادم 091017***65 تهران 10,000,000
40 مسابقه کلاه قرمزی 20544 زهرا باقری 091334***19 کرمان 10,000,000
41 مسابقه شاهگوش 20542 احسان مظفریان 091585***80 خراسان رضوی سکه تمام بهار آزادی
42 مسابقه شاهگوش 20542 سعید گودرزیان 091910***84 تهران Ipad Mini
43 مسابقه شاهگوش 20542 هنگامه کامرانی فر 091254***08 تهران Ipad Mini
44 مسابقه شوخی کردم 20543 علی محمد خدایی فر 091326***88 اصفهان 5,000,000
45 مسابقه همراه بهاری 2054 عبدالرحمن غریبی 091660***20 خوزستان 10,000,000
46 مسابقه شاهگوش 20542 احمد فرمهینی فراهانی 091211***51 تهران سکه تمام بهار آزادی
47 مسابقه شوخی کردم 20543 زهرا عبدنورانی 091123***30 گیلان 5,000,000
48 مسابقه همراه بهاری 2054 سیدناصر مدنی 091435***03 آذربایجان غربی 10,000,000
49 مسابقه شاهگوش 20542 کبری نجار 091942***66 تهران سکه تمام بهار آزادی
50 مسابقه شوخی کردم 20543 مهناز گرگ زن 091691***83 خوزستان 5,000,000
51 مسابقه همراه بهاری 2054 مریم علیمحمدی 091370***59 چهارمحال و بختیاری 10,000,000
52 مسابقه شاهگوش 20542 سامان تدینی 091286***62 البرز سکه تمام بهار آزادی
53 مسابقه شوخی کردم 20543 فریماه افشارراد 091955***79 البرز 5,000,000
54 مسابقه همراه بهاری 2054 محمد شجاعی 091393***71 کرمان 10,000,000
55 مسابقه شاهگوش 20542 داود احمدی 091660***68 خوزستان سکه تمام بهار آزادی
56 مسابقه شوخی کردم 20543 نرگس یوسف پور 091228***98 تهران 5,000,000
57 مسابقه همراه بهاری 2054 مرتضی جان بکلو 091253***29 سمنان 10,000,000
58 مسابقه شاهگوش 20542 هایده محمدخانی 091190***00 مازندران سکه تمام بهار آزادی
59 مسابقه شوخی کردم 20543 احمد کمالی 091233***66 تهران 5,000,000
60 مسابقه همراه بهاری 2054 اکرم خورشیدی 091636***00 لرستان 10,000,000
61 مسابقه شاهگوش 20542 حمیدرضا محمدی پور 091224***86 تهران سکه تمام بهار آزادی
62 مسابقه شوخی کردم 20543 صنوبر رضایی 091691***57 خوزستان 5,000,000
63 مسابقه همراه بهاری 2054 کبری راحت طلب 091904***98 تهران 10,000,000
64 مسابقه شاهگوش 20542 ثریا ابراهیمی دشه 091231***05 تهران سکه تمام بهار آزادی
65 مسابقه شوخی کردم 20543 جلیل جلیلیان راد 091511***15 خراسان رضوی 5,000,000
66 مسابقه همراه بهاری 2054 مصطفی تردست 091178***49 مازندران 10,000,000
67 مسابقه شاهگوش 20542 حامد کریمی 091842***53 کرمانشاه سکه تمام بهار آزادی
68 مسابقه شوخی کردم 20543 علیرضا سمیعی 091342***54 اصفهان 5,000,000
69 مسابقه همراه بهاری 2054 خداداد جعفری 91704***12 فارس 10,000,000
70 مسابقه شاهگوش 20542 فیروزه فاضلی 91282***55 تهران سکه تمام بهار آزادی
71 مسابقه شوخی کردم 20543 زهرا لطفی نژاد 08***91422 آذربایجان شرقی 5,000,000
72 مسابقه همراه بهاری 2054 رمضان علی ملکی 91035***94 اصفهان 10,000,000
73 مسابقه شاهگوش 20542 علی خسروی 91226***69 البرز سکه تمام بهار آزادی
74 مسابقه شوخی کردم 20543 محمد جمشیدی 92***91245 تهران 5,000,000
75 مسابقه همراه بهاری 2054 محمدمهدی اصغریان 91550***36 خراسان رضوی 10,000,000
76 مسابقه شاهگوش 20542 ابراهیم شعبانپور 91115***24 مازندران سکه تمام بهار آزادی
77 مسابقه شوخی کردم 20543 حمیدرضا عباسی 24***91630 خوزستان 5,000,000
78 مسابقه همراه بهاری 2054 نسرین نواصر 91137***99 گلستان 10,000,000
79 مسابقه شاهگوش 20542 حمید خدمتی 91284***05 تهران سکه تمام بهار آزادی
80 مسابقه شوخی کردم 20543 ابوالفضل یزدانیان 13***91555 خراسان رضوی 5,000,000
81 مسابقه همراه بهاری 2054 هایده تجلی فر 91319***65 کرمان 10,000,000
82 مسابقه شاهگوش 20542 ساسان صمدی 91211***68 تهران سکه تمام بهار آزادی
83 مسابقه شوخی کردم 20543 مهدی مرآتی  48***91220 تهران 5,000,000
84 مسابقه همراه بهاری 2054 جواد عرفانیان 91836***97 مرکزی 10,000,000
85 مسابقه شاهگوش 20542 علیرضا ستایش 48***91192 گیلان سکه تمام بهار آزادی
86 مسابقه شوخی کردم 20543 فاطمه شهریاری نژادخیرآبادی 55***91324  کرمان 5,000,000
87 کلاه قرمزی 20544 الهام هاشم الحسینی 91223***27 تهران 10,000,000
88 همراه بهاری 2054 احترام رحیمی 91374***47 اصفهان 10,000,000
89 شوخی کردم 20543 محمود رخ فروز 91261***62 تهران 5,000,000
90 شاهگوش 20542 رسول کاوه 91330***79 اصفهان سکه تمام بهار آزادی
91 همراه بهاری 2054 علی رحم حیدری 91660***23 خوزستان 10,000,000
92 شوخی کردم 20543 میثم احمدی 91927***03 سمنان 5,000,000
93 شاهگوش 20542 فاطمه ایلانی 91733***95 فارس سکه تمام بهار آزادی
94 جام جهانی 20393 علیرضا  هوشمند 91738***70 فارس تلویزیون-42 اینچ
95 خیابان ایران 203098 مرتضی شفیعی 91354***23 کرمان تبلت
96 خیابان ایران 203098 مصطفی بابایی 91023***53 تهران تلویزیون
97 خیابان ایران 203098 ابراهیم خداکرمی 91949***58 تهران گوشی همراه
98 خیابان ایران 203098 ابوالفضل حاجی وهابی 91918***86 گیلان گوشی همراه
99 خیابان ایران 203098 جواد قلی پور 91434***64 آذربایجان غربی گوشی همراه
100 خیابان ایران 203098 صفیه صادقی بلویردی 91466***63 اردبیل تبلت
101 خیابان ایران 203098 خدیجه سپاهی  91851***67 مرکزی گوشی همراه
102 خیابان ایران 203098 اشرت عطایی  91933***53 البرز گوشی همراه
103 خیابان ایران 203098 اعظم ناموس خواه 91959***09 تهران گوشی همراه
104 خیابان ایران 203098 امیر نجاریان  91431***73 آذربایجان شرقی تلویزیون 32 اینچ LED