اسامی برندگان خدمات پیامکی فروردین 94

 

 

 اسامی برندگان خدمات پیامکی فروردین 94

   
ردیف  نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه (ریال)
1 بصیرت حسینی(بانوی آب و آیینه) 203067 مهدی سلیمانی زاده 91583***63 خراسان رضوی یک عدد سکه تمام بهار آزادی
2 بصیرت حسینی(بانوی آب و آیینه) 203067 ابراهیم شکری 91536***93 خراسان رضوی یک عدد سکه تمام بهار آزادی
3 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 ملیحه یارمحمدی 91260***08 سمنان ربع سکه
4 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 مریم سجادیان 91717***52 بوشهر ربع سکه
5 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 داود شهابی قوزوللو 91430***54 آذربایجان شرقی ربع سکه
6 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 مریم رضوی خسروشاهی 91410***68 آذربایجان شرقی ربع سکه
7 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 رقیه زردادی 91272***73 تهران ربع سکه
8 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 فریدون درویشی 91837***20 کردستان ربع سکه
9 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 سید مسعود حسینی میلانی 91261***91 تهران ربع سکه
10 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 هنگامه منوچهری 91962***71 تهران ربع سکه
11 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 صغرا ستاری آق قلعه 91281***15 تهران ربع سکه
12 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 کبری جعفری هرندی 91260***20 تهران ربع سکه
13 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 میثم حیدری 91775***00 هرمزگان ربع سکه
14 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 حجت حاتمی تازه کند 91945***66 تهران ربع سکه
15 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 افسانه لرینی 91015***32 سمنان ربع سکه
16 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 ندا حسن نیا 91281***26 تهران ربع سکه
17 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 مرضیه اسکندریان 91233***68 سمنان ربع سکه
18 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 محمدعلی قدیری 91565***57 خراسان رضوی ربع سکه
19 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 حاجی مجدمی 91693***73 خوزستان ربع سکه
20 جشنواره خاطرات انقلاب 20380 محمدحسین کریمی 91795***38 فارس ربع سکه
21 جشنواره فصل های طلایی 201319 علا پهلوان افشاری 91283***58 تهران یک دستگاه خودرو مزدا3 به ارزش 1,000,000,000 ریال