برندگان جوایز خرداد 92

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی خرداد 92

   
ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه تاریخ قرعه کشی
1 لیگ برتر 2054 حبیب الله حیدری 91328 *** 85 اصفهان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/01
2 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 جمیله طوری 91419 *** 27 اردبیل یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/02
3 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 علی ارشادی 91712 *** 58 فارس یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/03
4 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 پویا باقری فیروز 91915 *** 87 تهران یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/04
5 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 رضا شیروی خوزانی 91355 *** 61 اصفهان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/05
6 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 اسلام پناهی آذر 91475 *** 97 اردبیل یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/06
7 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 عزیزاله سلطانی 91699 *** 06 خوزستان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/07
8 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 احمد رضا طالقانی 91118 *** 66 گیلان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/08
10 آنچه یک مهندس باید بداند 2054 محمد مهر پرور شیروان 91518 *** 20 خراسان شمالی یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/10
11 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 محمد رضا عطایی 91917 *** 62 قم یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/11
12 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 شاهو نوری 91897 *** 40 کردستان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/12
13 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 آقای شیرزاد بهراد 91632 *** 66 خوزستان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/13
14 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 محمد رضا صمد زاده خامنه 91451 *** 14 آذربایجان غربی یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/14
15 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 کریم  بیگلری 91489 *** 49 آذربایجان شرقی یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/15
16 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 زهرا رئیسی 91534 *** 59 سیستان و بلوچستان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/16
18 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 رباب صالحی 91565 *** 82 خراسان رضوی یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/18
19 اخبار فوتبال 2054 سالار مولایی اسفنجانی 91483 *** 27 آذربایجان شرقی یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/19
20 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 علی اکبر صالح زاده 91547 *** 60 مشهد یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/20
22 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 حیدر عزیزیان 91864 *** 27 کردستان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/22
23 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 غلامرضا کلهر 91813 *** 29 همدان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/23
24 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 محمد احمد پور 91432 *** 49 آذربایجان شرقی یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/24
25 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 ناهید شکوهی صدر 91477 *** 04 آذربایجان شرقی یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/25
26 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 لیلا موسایی 91402 *** 19 چهار محال بختیاری یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/26
27 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 شهرام عباسی روشنده 91128 *** 74 گیلان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/27
28 مسابقه بزرگ میلیونرها 2054 حسین نجفی رفسنجانی 91366 *** 97 کرمان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/28
29 مسابقه میلیونرها 2054 سید نورالله جلایی 91309 *** 23 یزد یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/29
30 دانستنی ها 2054 امیر صادقی 91336 *** 26 اصفهان یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/30
31 مسابقه میلیونرها 2054 امیرآقا رئیسی بویرحسنی 91338 *** 76 چهار محال بختیاری یک میلیون تومان پول نقد 1392/03/31