اسامی برندگان خدمات پیامکی خرداد ۹۴

 

اسامی برندگان خدمات پیامکی خرداد ۹۴

   
ردیف  نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه (ریال)
1 بصیرت حسینی(فتح خرمشهر) 203067 اعظم پیرمحمدی 91961***67 زنجان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
2 بصیرت حسینی(فتح خرمشهر) 203067 ویدا نادی 91698***68 خوزستان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
3 چند قدم با حافظ 201310 صفیه بسطامی 91432***81 آذربایجان شرقی   200.000.000ریال جایزه نقدی
4 بازی آوای همراه 201310 وحید اسکندرزاده 91463***50 آذربایجان غربی   200.000.000ریال جایزه نقدی
5 تالار تشریفات 22271 شرکت بهینه سازان طوس 91552***00 خراسان رضوی پنج سال مکالمه رایگان
6 لیگ الماس 22211 زهرا عباسی 91843***59 مرکزی پنج سال مکالمه رایگان
7 علم و ثروت 202491 مسعود سلطان پور 91531***96 - خودرو پراید