برندگان مهر92

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی مهر92

   
ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه تاریخ قرعه کشی
1 همراه پاییزی 2054 مهرداد قصمی 91755 *** 35 بندرعباس یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/04
2 سرزمین رویاها 2054 فرشته سرسنگی علی آباد 91979 *** 84 کرج یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/05
3 همراه پاییزی 2054 کیانوش حیاط غیبی 91397 *** 32 شهر کرد یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/06
4 سرخ های پایتخت 2054 ابوالفضل شیرین 91235 *** 85 تهران یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/07
5 همراه پاییزی 2054 معصومه السادات دادوران 91357 *** 34 اصفهان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/08
6 همراه پاییزی 2054 جعفر تقوی 91438 *** 31 ارومیه یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/09
7 همراه پاییزی 2054 جعفر فیضی 91434 *** 71 ارومیه یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/10
8 همراه پاییزی 2054 پیش یار 91776 *** 57 بندرعباس یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/11
9 همراه پاییزی 2054 مجتبی فیض الله کارگر 91874 *** 73 دهلران یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/12
10 همراه پاییزی 2054 محمد ذوالفقاریان 91966 *** 56 سمنان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/13
11 همراه پاییزی 2054 ربابه افتاده حال 91265 *** 40 تهران یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/14
12 همراه پاییزی 2054 ایمان دانشمند 91777 *** 38 دشتستان بوشهر یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/15
13 همراه پاییزی 2054 سمیه طالبی 91132 *** 62 سوادکوه مازندران یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/16
14 همراه پاییزی 2054 مصطفی کریم نژاد 91579 *** 60 قوچان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/17
15 تابستان طلایی 2054 محمد هاشم مرادی 91753 *** 07 لارستان فارس یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/18
16 همراه پاییزی 2054 محدثه شمس قلع دین سعید 91324 *** 05 کرمان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/19
17 همراه پاییزی 2050 احمد محمد رضایی 91329 *** 12 رفسنجان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/20
18 مسابقه آذربایجان 20541 رباب قربانی 91472 *** 60 ماکو یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/21
19 همراه پاییزی 2054 روح الله جفاکش 91354 *** 52  خمینی شهراصفهان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/22
20 همراه پاییزی 2054 محمد آرین 91555 *** 39 مشهد یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/23
21 همراه پاییزی 2054 محمد جواد جلالی 91320 *** 12 اصفهان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/24
22 همراه پاییزی 2054 فیروزه رحیمی 91671 *** 82 لرستان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/25
23 همراه پاییزی 2054 نیره قزل صفلو 91179 *** 68 مینو دشت گرگان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/26
24 همراه پاییزی 2054 سهراب محمد مجاور 91444 *** 25 مها آباد یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/27
25 جملات هشت ریشتری 2054 فاطمه رضایی 91715 *** 91 اقلیم فارس یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/28
26 همراه پاییزی 2054 جعفر معدنی 91813 *** 02 کرمانشاه یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/29
27 همراه پاییزی 2054 ابراهیم بلوچ زایی 91050 *** 03 سیستان و بلوچستان یک میلیون تومان پول نقد 1392/07/30