اسامی برندگان خدمات پیامکی مهر ۹۴

اسامی برندگان خدمات پیامکی مهر 94

ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه
1 بصیرت حسینی(عید ولایت) 203102 قباد غلامی 91820***29 کرمانشاه یک عدد سکه تمام بهار آزادی
2 بصیرت حسینی(عید ولایت) 203102 فاطمه تخت رونده 91232***79 تهران یک عدد سکه تمام بهار آزادی
3 بصیرت حسینی(عید ولایت) 203102 زهرا عباسی 91365***75 اصفهان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
4 بصیرت حسینی(عید ولایت) 203102 محمدعلی جمال 91270***31 تهران یک عدد سکه تمام بهار آزادی
5 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 خانم زینب جعفری 91701***32 بوشهر کارت هدیه 300 هزار تومانی 
6 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 مهدی تاجی زاده بنایی 91924***99 تهران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
7 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 زینب مهاجر 91046***49 شاهرود کارت هدیه 300 هزار تومانی 
8 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 ابراهیم خان اوقلی 91964***29 کرج و توابع کارت هدیه 300 هزار تومانی 
9 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 حامد افخمی 91335***03 یزد کارت هدیه 300 هزار تومانی 
10 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 اسماعیل ولیان 91973***69 سمنان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
11 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 مرتضی مردای 91849***17  مركزي کارت هدیه 300 هزار تومانی 
12 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 محمد روستایی 91850***58 همدان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
13 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 کیهان شریفی 91851***99 کردستان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
14 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 آسیه اشتری 91220***67 تهران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
15 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 ساناز یاری 91656***47 لرستان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
16 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 نیک بخش بخشی 91192***55 مازندران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
17 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303  علی چمنی سرخوابی 91268***99 تهران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
18 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 محمود غیاصی 91768***46 فارس کارت هدیه 300 هزار تومانی 
19 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 علیرضا رنجقانی 91325***27 اصفهان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
20 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 خانم فاطمه باغی هراتمه  91068***36  تهران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
21 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 آقای وحید باقری  91733***80  فارس زرین دشت  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
22 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 خانم رویا احمدی  91347***68  کاشان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
23 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 خانم زینب شاپری  91689***55  خوزستان ایزه کارت هدیه 300 هزار تومانی 
24 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 نسرین السادات موسوی 91924***33 تهران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
25 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 آقای اکبر قربانپور  91167***44  بابل  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
26 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 آقای احد دارایی 91655***20 لرستان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
27 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 آقای علی نادری 91320***20 اصفهان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
28 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 آقای حسین توکل 91146***25 گیلان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
29 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 خانم سمانه عباسیان 91576***13 زاهدان کارت هدیه 300 هزار تومانی 
30 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 صابر شیرین بیان 91893***41 کرمانشاه  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
31 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 عبدالعلی سلطان پور 91431***21 تبریز کارت هدیه 300 هزار تومانی 
32 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 سعید جعفری مصلح  91841***03 لرستان  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
33 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 رضا کاظمی قربان کندی 91480***69 ارومیه کارت هدیه 300 هزار تومانی 
34 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 سیامک شعبانی  91191***29 رشت  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
35 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 علی ذاکر پدافن 91565***19 خراسان رضوی کارت هدیه 300 هزار تومانی 
36 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 علی انصاری 91313***17 اصفهان  کارت هدیه 300 هزار تومانی 
37 فوتبال برتر و گزارش ورزشی  203303 سید ابوالحسن مظلوم  91132***03 مازندران کارت هدیه 300 هزار تومانی 
38 بسته جامع زبان 2026-20201 آقای محمد شریف حسینی 91520***63 خراسان یک میلیون ریال
39 بسته جامع زبان 2026-20201 آقای صدیق حمدی 91487***26 آذربایجان غربی یک میلیون ریال
40 بسته جامع زبان 2026-20201 خانم هاله نیساری 91955***38 تهران یک میلیون ریال
41 بسته جامع زبان 2026-20201 خانم معصومه فصیحی 91986***12 تهران یک میلیون ریال
42 لیگ الماس 22211 مهدی علی زاده 91339***40 کرمان ده عدد سکه تمام بهار
43 تالار تشریفات 22271 فیروزه خادمی 91795***75 هرمزگان ده سکه تمام بهار آزادی
44 خندوانه 30500 فاطمه اقا پور 9102****77 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
45 خندوانه 30500 مریم شاه سنایی 9100****72 اصفهان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
46 خندوانه 30500 عیسی کسائی 9197****63 کرج کارت هدیه 5 میلیون ریالی
47 خندوانه 30500 مهناز جوادی زاده 9127****85 ساوه کارت هدیه 5 میلیون ریالی
48 خندوانه 30500 محمد صبور ملکی 9125****96 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
49 خندوانه 30500 قدرت نظریان 9123****48 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
50 خندوانه 30500 طوبی گودرزی 9163****87 خوزستان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
51 خندوانه 30500 سید محمد طباطبایی 9128****06 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
52 خندوانه 30500 محمد امین حقایقی 9174****96 فارس کارت هدیه 5 میلیون ریالی
53 خندوانه 30500 سمانه حسینی 9184****36 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
54 خندوانه 30500 مجید ساده  9128****80 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
55 خندوانه 30500 قمرتاج اولاد 9182****05 ایلام کارت هدیه 5 میلیون ریالی
56 خندوانه 30500 فردین حسنی  9143****35 تبریز کارت هدیه 5 میلیون ریالی
57 خندوانه 30500 وریا قادری  9186****12 کرمانشاه کارت هدیه 5 میلیون ریالی
58 خندوانه 30500 اسماعیل شمشیریان 9105****78 خراسان رضوی کارت هدیه 5 میلیون ریالی
59 خندوانه 30500 علیرضا آرامی 9157****98 خراسان شمالی کارت هدیه 5 میلیون ریالی
60 خندوانه 30500 نوروز ابوالحسنی 9145****21 آذربایجان غربی کارت هدیه 5 میلیون ریالی
61 خندوانه 30500 رضا فکری 9126****37 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
62 شب کوک 20551 سید عباس مهدی خواه 9121****79 تهران کارت هدیه 4 میلیون ریالی
63 شب کوک 20551 محمد رمضانی محترمی 9180****548 همدان کارت هدیه 4 میلیون ریالی
64 شب کوک 20551 جواد ساوری 9156****82 خراسان جنوبی کارت هدیه 4 میلیون ریالی
65 شب کوک 20551 طاهره دهقانی 9136****58 اصفهان کارت هدیه 4 میلیون ریالی
66 شب کوک 20551 راضیه قدرت پور 9122****41 کرج کارت هدیه 4 میلیون ریالی