اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی مرداد93

 

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی مرداد 93

   
ردیف  نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه (ریال)
1 تابستان دنباله دار 2054 اسحاق برزنونی 91255***47 خراسان رضوی 5,000,000
2 شاهگوش 20542 حسین سهمانی 91118***22 گیلان سکه تمام بهار آزادی
3 تابستان دنباله دار 2054 رامین پیری 91269***33 آذربایجان شرقی 5,000,000
4 شاهگوش 20542 نادره علیاری 91262***39 تهران سکه تمام بهار آزادی
5 تابستان دنباله دار 2054 قربانعلی علیزاده 91444***84 آذربایجان غربی 5,000,000
6 شاهگوش 20542 رضا حبیبیان 91336***91 اصفهان سکه تمام بهار آزادی
7 کلاه قرمزی 20544 صمد کرم پور 916863***19 لرستان 10,000,000
8 تابستان دنباله دار 2054 صابر جاهد آزاد 91920***31 تهران 5,000,000
9 شاهگوش 20542 ادموند کیشش یوسفیان 91993***90 تهران سکه تمام بهار آزادی
10 تابستان دنباله دار 2054 محسن خدائی 91228***96 تهران 5,000,000
11 شاهگوش 20542 زهره جعفری 91912***20 تهران سکه تمام بهار آزادی
12 تابستان دنباله دار 2054 ایرج خانلو  91278***01 قزوین 5,000,000
13 شاهگوش 20542 بهزاد حق جو 91212***12 تهران سکه تمام بهار آزادی
14 تابستان دنباله دار 2054 پرهام هنربخش 91532***37 خراسان رضوی 5,000,000
15 شاهگوش 20542 عصمت کمائی 91665***76 خوزستان  سکه تمام بهار آزادی
16 تابستان دنباله دار 2054 سعید سلطان نام 91416***87  آذربایجان غربی  5,000,000
17 شاهگوش 20542 حسین استادی 91989***33 تهران سکه تمام بهار آزادی
18 تابستان دنباله دار 2054 محمدرضا قربانی 91563***22 سیستان و بلوچستان 5,000,000
19 شاهگوش 20542 حجت ملک پناهی 91911***88 تهران سکه تمام بهار آزادی
20 تابستان دنباله دار 2054 منصور پیله دریان 91713***45 فارس 5,000,000
21 شاهگوش 20542 پوریا اکرامیان 91455***15 آذربابجان غربی سکه تمام بهار آزادی
22 تابستان دنباله دار 2054 کاظم گلوی 91554***26 سیستان و بلوچستان سفر به جزیره کیش
23 شاهگوش 20542 حسن ادهمی 91914***80 تهران سکه تمام بهار آزادی
24 شاهگوش 20542 علی رستگاری 91677***20 البرز سکه تمام بهار آزادی
25 شاهگوش 20542 مهدی بختیاری 91217***87 تهران سکه تمام بهار آزادی
26 مسابقه بی سابقه 20579 علی محمد قرعلی وند 91696***95 لرستان سفر به جزیره کیش
27 مسابقه بی سابقه 20579 احمد مهدی چهل خانه 91312***86 اصفهان سفر به جزیره کیش
28 مسابقه بی سابقه 20579 علی بداوی زاده 91631***49 خوزستان  سفر به جزیره کیش
29 مسابقه بی سابقه 20579 زهرا بدلی 91474***26 اردبیل سفر به جزیره کیش
30 مسابقه بی سابقه 20579 مریم برزم 91229***70 تهران سفر به جزیره کیش
31 مسابقه بی سابقه 20579 سمانه پاسبان 91942***26 تهران سفر به جزیره کیش
32 مسابقه بی سابقه 20579 سمیرا مظفری 91213***62 تهران سفر به جزیره کیش
33 مسابقه بی سابقه 20579 نوروزعلی یکانی 91414***53 آذربابجان غربی سفر به جزیره کیش
34 مسابقه بی سابقه 20579 جلال حسینی 91322***76 اصفهان سفر به جزیره کیش
35 مسابقه بی سابقه 20579 شاهرخ نیک فلاح 91226***49 البرز سفر به جزیره کیش
36 مسابقه بی سابقه 20579 اسمعیل معتمد فر 91328***81 چهارمحال و بختیاری سفر به جزیره کیش
37 مسابقه بی سابقه 20579 ابوالفضل سپهریان 91246***51 البرز سفر به جزیره کیش
38 مسابقه بی سابقه 20579 جواد صانعی کامل 91823***15 همدان سفر به جزیره کیش
39 مسابقه بی سابقه 20579 حسام صابری 91127***24 گلستان سفر به جزیره کیش
40 مسابقه بی سابقه 20579 ولی اله معافی 91862***84 لرستان سفر به جزیره کیش
41 مسابقه بی سابقه 20579 سعیده افتخاری 91915***56 مرکزی سفر به جزیره کیش
42 مسابقه بی سابقه 20579 ایرج ارجمند 91664***10 همدان سفر به جزیره کیش