برندگان خدمات پیامکی اردیبهشت 93

              

 

اسامی برندگان خدمات پیامکی اردیبهشت 93

   
ردیف  نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه (ریال)
1 همراه بهاری 2054 جعفر کیانی نژاد 91825***60 مرکزی 10,000,000
2 شاهگوش 20542 حبیب حسن زاده 91666***46 لرستان سکه تمام بهار آزادی
3 همراه بهاری 2054 علی لرستانی 91844***72 کرمانشاه 10,000,000
4 شوخی کردم 20543 فریبا نوروزی 91949***71 تهران 5,000,000
5 شاهگوش 20542 رضا امیری 91630***75 خوزستان سکه تمام بهار آزادی
6 همراه بهاری 2054 پریوش درفش 91070***91 فارس 10,000,000
7 شوخی کردم 20543 احمد جعفرزاده 91583***72 خراسان رضوی 5,000,000
8 شاهگوش 20542 فروغ گودرزی 91262***55 تهران سکه تمام بهار آزادی
9 شوخی کردم 20543 سعید سهلانی 91133***49 خراسان رضوی 5,000,000
10 همراه بهاری 2054 رسول صالحی 91333***63 اصفهان 10,000,000
11 شاهگوش 20542 معصومه حقی 91950***53 تهران سکه تمام بهار آزادی
12 شوخی کردم 20,543 هادی رهنما 91252***53 تهران 5,000,000
13 همراه بهاری 2,054 زهره شیرکوند 91221***59 تهران 10,000,000
14 شاهگوش 20,542 زهرا مختاری مهماندوستی 91251***19 تهران سکه تمام بهار آزادی
15 کلاه قرمزی 20544 آذر پناه پوری 91751***99 فارس 10,000,000
16 کلاه قرمزی 20544 افسانه نظری فر 91833***10 کرمانشاه 10,000,000
17 همراه بهاری 2054 نصراله فتوحی 91731***64 فارس 10,000,000
18 شوخی کردم 20543 فرد بغذیان 91312***33 اصفهان 5,000,000
19 شاهگوش 20542 سیدمهدی نقیبی 91925***92 تهران سکه تمام بهار آزادی
20 همراه بهاری 2054 فضل الله ظهوریان 91341***05 اصفهان 10,000,000
21 شوخی کردم 20543 رویا بشیری 91926***56 البرز 5,000,000
22 شاهگوش 20542 افسانه قدیمی  91231***18 تهران سکه تمام بهار آزادی
23 همراه بهاری 2054 علی اکبر شکاری 91531***87 خراسان رضوی 10,000,000
24 شوخی کردم 20543 فریبا ناصری 91221***65 تهران 5,000,000
25 شاهگوش 20542 محمدرضا جاودانی 91551***70 خراسان رضوی سکه تمام بهار آزادی
26 همراه بهاری 2054 عباس نصیری 91418***42 آذربایجان غربی 10,000,000
27 شوخی کردم 20543 خدیجه کریمی 91193***25 گیلان 5,000,000
28 شاهگوش 20542 نوید نفیسی 91261***57 تهران سکه تمام بهار آزادی
29 همراه بهاری 2054 محمد حیان 91736***97 هرمزگان 10,000,000
30 شوخی کردم 20543 اکرم عندلیبی 91902***49 تهران 5,000,000
31 شاهگوش 20542 علی نوعی 91214***78 تهران سکه تمام بهار آزادی
32 همراه بهاری 2054 یاسین کنانی 91651***77 خوزستان 10,000,000
33 شوخی کردم 20543 مهری محبوبی 91460***46 آذربایجان غربی 5,000,000
34 شاهگوش 20542 حامد عزیزیان 91824***77 کردستان سکه تمام بهار آزادی
35 همراه بهاری 2054 سیدنعمت رادپور 91833***59 کرمانشاه 10,000,000
36 شوخی کردم 20543 محسن فرزانه 91762***24 فارس 5,000,000
37 شاهگوش 20542 کمال عابدان زاده 91253***85 اصفهان سکه تمام بهار آزادی
38 کلاه قرمزی 20544 محمد عیقرلو 91253***93 تهران 10000000
39 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 ساسان تابع افشار 91438***29 آذربایجان غربی پک عروسکی
40 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 طاهره طالبی 91271***12 تهران پک عروسکی
41 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 عزل میرزایی 91281***60 تهران پک عروسکی
42 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 مهدیه مهدی بابایی 91912***28 تهران پک عروسکی
43 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 تقی درویش خادم 91015***76 تهران پک عروسکی
44 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 آتوسا خلیلی زاده 91953***27 تهران پک عروسکی
45 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 پیمان آقاپور 91190***52 مازندران پک عروسکی
46 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 قاسم خاوه ای  91245***32 تهران پک عروسکی
47 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 نرگس محمدی 91254***81 تهران پک عروسکی
48 کلاه قرمزی ( جایزه ویژه) 20544 سکینه علیزاده 91273***70 تهران پک عروسکی
49 همراه بهاری 2054 سید تقی موسوی 91020***19 تهران 10000000
50 شوخی کردم 20543 منیژه پناهی 91910***23 تهران 5000000
51 شاهگوش 20542 ایمان عباسپور 91947***46 تهران سکه تمام بهار آزادی
52 همراه بهاری 2054 ماه پری احمدی 91308***16 اصفهان 10000000
53 همراه بهاری ( جایزه ویژه) 2054 سوسن رستمی 91712***86 فارس گلکسی تب
54 همراه بهاری( جایزه ویژه) 2054 رامین رضایی 91129***06 مازندران گلکسی تب
55 شوخی کردم 20543 علی رضایی 91630***50 خوزستان 5000000
56 شاهگوش 20542 مژگان رفیعی 91915***87 تهران سکه تمام بهار آزادی
57 همراه بهاری 2054 لیلا جولایی 91713***34 فارس 10000000
58 شوخی کردم 20543 مجید امینی نژاد 91733***57 فارس 5000000
59 همراه بهاری 2054 اکبر ذوالجنانی 91948***61 تهران 10000000
60 شاهگوش 20542 رقیه عمرانی 91243***64 تهران سکه تمام بهار آزادی
61 همراه بهاری 2054 محمدعمرکلکلی 91519***88 سیستان و بلوچستان 10000000
62 شاهگوش 20542 آرش ابهری 91364***28 اصفهان سکه تمام بهار آزادی
63 همراه بهاری 2054 علی رضا سعدی 91279***47 تهران 10000000
64 شاهگوش 20542 محمد معطری 91228***77 تهران سکه تمام بهار آزادی
65 همراه بهاری 2054 داریوش کوهستانی 91276***84 تهران 10000000
66 شاهگوش 20542 محمد سلیمانی 91631***14 بوشهر سکه تمام بهار آزادی
67 همراه بهاری 2054 علیرضا محمدی نوری 91683***07 خوزستان 10000000
68 شاهگوش 20542 محمد یوسف وند 91258***35 تهران سکه تمام بهار آزادی
69 همراه بهاری 2054 مهدی علییون 91850***18 همدان 10000000
70 شاهگوش 20542 شهرام خلیلی نجفی 91912***88 تهران سکه تمام بهار آزادی
71 همراه بهاری 2054 فریده امیری 91714***48 کهگیلویه و بویراحمد 10000000
72 شاهگوش 20542 کبری موذن صفت تبریزی 91175***93 گیلان سکه تمام بهار آزادی
73 همراه بهاری 2054 پرویز دهداروند 91369***74 اصفهان 10000000
74 شاهگوش 20542 ماهرخ سلیمان تبار 91247***39 تهران سکه تمام بهار آزادی
75 شاهگوش(جایزه ویژه) 20542 امیررضا شیرکوند 91281***25 تهران Ipad Mini
76 همراه بهاری 2054 محمد عادلی 91113***17 گیلان 10000000
77 شاهگوش 20542 محمد عسگری 91929***68 تهران سکه تمام بهار آزادی
78 همراه بهاری 2054 ساقی پارسی گهر 91680***35 خوزستان 10000000
79 شاهگوش 20542 فاطمه آخوند زاده 91113***40 گیلان سکه تمام بهار آزادی
80 همراه بهاری 2054 یدالله ترابیان 91273***55 تهران 10000000
81 همراه بهاری(ویژه روز پدر) 2054 قردت الله علی پور 91367***99 یزد 10000000
82 همراه بهاری(ویژه روز پدر) 2054 سیدمحمدحسن طباطبایی 91224***25 تهران 10000000
83 همراه بهاری(ویژه روز پدر) 2054 صادق آذری 91598***47 خراسان شمالی 10000000
84 شاهگوش 20542 علی صداقت 91050***52 خراسان رضوی سکه تمام بهار آزادی
85 کلاه قرمزی 20544 غلامرضا محمدی 91718***15 فارس 10000000
86 همراه بهاری 2054 هومن پور رضای خلیق 91925***18 مرکزی 10000000
87 شاهگوش 20542 حمیدرضاشریفی 91210***50 تهران سکه تمام بهار آزادی
88 همراه بهاری 2054 زهره جعفری 91308***91 اصفهان 10000000
89 شاهگوش 20542 علی ترابی 91210***48 تهران سکه تمام بهار آزادی
90 همراه بهاری 2054 بهرام اقبالی 91241***02 تهران 10000000
91 شاهگوش 20542 راضیه مزینانی 91914***72 تهران سکه تمام بهار آزادی
92 همراه بهاری 2054 مریم عبداللهی 91941***30 تهران 10000000
93 شاهگوش 20542 امید صادقی 91852***95 کردستان سکه تمام بهار آزادی
94 همراه بهاری 2054 ملیکه آقاجاری 91637***17 بوشهر 10000000
95 شاهگوش 20542 محمدحسن هادی زاده 91133***84 گیلان سکه تمام بهار آزادی
96 دیکته شب 2039 فرویدون غلامی 9891823***17 کرمانشاه ربع سکه بهار آزادی
97 دیکته شب 2039 فردین احمدی 9891674***97 لرستان ربع سکه بهار آزادی
98 دیکته شب 2039 لیلا امامی نیا 9891582***05 خراسان ربع سکه بهار آزادی
99 دیکته شب 2039 زهرا خالقدادی 9891584***08 سیستان و بلوچستان ربع سکه بهار آزادی
100 دیکته شب 2039 مصطفی کاظم خانلو 9891004***00 قزوین ربع سکه بهار آزادی
101 دیکته شب 2039 محمد رضا صالح فخاری 9891150***41 گیلان ربع سکه بهار آزادی
102 دیکته شب 2039 ثنا پویان آرا 9891823***87 کرمانشاه ربع سکه بهار آزادی
103 دیکته شب 2039 ناصر سید حسینی 9891691***03 خوزستان ربع سکه بهار آزادی
104 دیکته شب 2039 فردوس معزی 9891677***50 خوزستان ربع سکه بهار آزادی
105 دیکته شب 2039 بهنوش سیفی 9891676***56 خوزستان ربع سکه بهار آزادی
106 دیکته شب 2039 فریبا حکمت نژاد 9891650***19 خوزستان ربع سکه بهار آزادی
107 دیکته شب 2039 یحیی نودهی 9891598***90 خراسان جنوبی ربع سکه بهار آزادی
108 دیکته شب 2039 ابولفضل نوری 9891995***86 زنجان ربع سکه بهار آزادی
109 دیکته شب 2039 مریم سلطانی 9891378***50 اصفهان ربع سکه بهار آزادی
110 دیکته شب 2039 صدیقه عبدللهی 9891337***00 یزد ربع سکه بهار آزادی
111 دیکته شب 2039 میثم بزن بیرانوند 9891656***36 لرستان ربع سکه بهار آزادی
112 دیکته شب 2039 رامین شکوریان 9891485***72 آذربایجان شرقی ربع سکه بهار آزادی
113 دیکته شب 2039 فاطمه ظهیری 9891673***85 خوزستان ربع سکه بهار آزادی
114 دیکته شب 2039 خدیجه مشلشی 9891691***40 خوزستان ربع سکه بهار آزادی
115 دیکته شب 2039 محمد پور مهانی 9891258***73 تهران ربع سکه بهار آزادی
116 دیکته شب 2039 حبیب بیژن کوچی 9891789***10 فارس ربع سکه بهار آزادی
117 دیکته شب 2039 عبدلله نافهم 9891916***74 گیلان ربع سکه بهار آزادی
118 دیکته شب 2039 زهرا نجفی 9891900***32 تهران ربع سکه بهار آزادی
119 دیکته شب 2039 مهدی اسدی پور 9891781***35 فارس ربع سکه بهار آزادی
120 دیکته شب 2039 فاطمه عقابی امام چائی 9891950***86 تهران ربع سکه بهار آزادی
121 دیکته شب 2039 منصوره بنایی مقدم 9891569***98 خراسان رضوی ربع سکه بهار آزادی
122 دیکته شب 2039 زهرا محمدی 9891997***08 قزوین ربع سکه بهار آزادی
123 دیکته شب 2039 رضا محمدزاده 9891846***71 ایلام ربع سکه بهار آزادی
124 دیکته شب 2039 حسین جعفری 9891906***06 زنجان تمام سکه بهار آزادی
125 دیکته شب 2039 مصطفی کاظم خانلو 9891004***00 قزوین تمام سکه بهار آزادی
126 دیکته شب 2039 مجتبی کاظم خانلو 9891004***45 قزوین تمام سکه بهار آزادی
127 دیکته شب 2039 مصطفی کاظم خانلو 9891004***80 قزوین تمام سکه بهار آزادی
128 دیکته شب 2039 مجتبی کاظم خانلو 9891004***86 قزوین تمام سکه بهار آزادی
129 دیکته شب 2039 حسنیه محمدفخرآبادی 9891055***35 خراسان رضوی تمام سکه بهار آزادی
130 دیکته شب 2039 مصطفی حسن فخر آبادی 9891055***55 خراسان رضوی تمام سکه بهار آزادی
131 دیکته شب 2039 رضیه صحرایی 9891467***90 کردستان تمام سکه بهار آزادی
132 دیکته شب 2039 ابولقاسم حسن فخرآبادی 9891576***45 خراسان رضوی تمام سکه بهار آزادی
133 جام جهانی 20393 عبدالماجد ارجمند 9891228***92 تهران تلویزیون-42 اینچ
134 جام جهانی 20393 بابک رحیم نژاد 9891482***62 آذربایجان شرقی تلویزیون-42 اینچ
135 جام جهانی 20393 غلامحسن صمدی 9891864***19 همدان تلویزیون-42 اینچ
136 جام جهانی 20393 عبدالرحمن ماجدی 9891795***91 فارس تلویزیون-42 اینچ