اسامی برندگان خدمات پیامکی اردیبهشت ۹۴

 

اسامی برندگان خدمات پیامکی اردیبهشت ۹۴

   
ردیف  نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه (ریال)
1 بصیرت حسینی(اندیشه مطهر) 203067 محمدجعفر زارعی 91279***87 تهران یک عدد سکه تمام بهار آزادی
2 بصیرت حسینی(اندیشه مطهر) 203067 رضا حسن نژاد 91721***56 فارس یک عدد سکه تمام بهار آزادی
3 غرور ملی 203047 رحیمه برجی 91034***72 کرمان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
4 نظرسنجی داغ 203067 مژگان زاهدی پور 91675***43 خوزستان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
5 توپ وتور 203060 فرزانه وفاخو 91751***42 کهگیلویه و بویراحمد یک عدد سکه تمام بهار آزادی
6 کل کل 203067 رمضانعلی آسیابانها 91574***91 خراسان شمالی یک عدد سکه تمام بهار آزادی
7 غرور ملی 203047 شهرام یعقوبی ساربانقلی 91920***30 تهران یک عدد سکه تمام بهار آزادی
8 نظرسنجی داغ 203067 امین مالمیر 91806***90 همدان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
9 توپ وتور 203060 مجتبی ابراهیمی 91247***60 سمنان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
10 کل کل 203067 فرید کوثری 91507***43 خراسان رضوی یک عدد سکه تمام بهار آزادی
11 جشنواره وحدت 20397 اله داد میرزایی 91795***48 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 50 میلیون ریال
12 امروزیها 203067 مصطفی مرادی 91790***05 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 70 میلیون ریال
13 جشنواره وحدت 20397 رضا مرادی 91958***72 تهران کارت هدیه به ارزش 50 میلیون ریال
14 جشنواره رویاهای رنگی 203060 میرتقی طه 91441***68 قزوین یک دستگاه خودرو 206
15 کمپین آگهی همراه 201824 صمد حسن نژاد امجدی 91461***69 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 10,000,000ریال
16 کمپین آگهی همراه 201824 علی آقا میرزایی کلهر 91883***28 کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 10,000,000ریال
17 اخبار پزشکی 201401 احسان نیل فروشان 91221***45 تهران کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
18 اخبار پزشکی 201401 احمد درکی 91936***30 البرز کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
19 اخبار پزشکی 201401 اکبر آقا بابایی 91355***48 اصفهان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
20 اخبار پزشکی 201401 پرویز آریان پور 91157***45 تهران کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
21 اخبار پزشکی 201401 پوریا استواری 91226***65 تهران کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
22 اخبار پزشکی 201401 حمید میرپنجی یگانه 91997***27 لرستان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
23 اخبار پزشکی 201401 حمیدرضا زارع 91730***44 فارس کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
24 اخبار پزشکی 201401 حمیدرضا عبدی ریزی 91623***97 اصفهان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
25 اخبار پزشکی 201401 علی محمد محمدپور 91533***75 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
26 اخبار پزشکی 201401 علیرضا باقری 91650***56 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
27 اخبار پزشکی 201401 علیرضا صالحی 91380***49 اصفهان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
28 اخبار پزشکی 201401 غلامعلی فردوسی 91780***02 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
29 اخبار پزشکی 201401 فاطمه نیک بختی 91627***61 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
30 اخبار پزشکی 201401 محرم محمودی 91326***40 اصفهان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
31 اخبار پزشکی 201401 محمد خوش نژاد 91978***41 البرز کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
32 اخبار پزشکی 201401 منصور آیین پور 91737***63 بوشهر کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
33 اخبار پزشکی 201401 مهدی رزاقی 91598***57 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
34 اخبار پزشکی 201401 وحیده صالحی نژاد رنجبر 91152***97 کرمان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
35 اخبار پزشکی 201401 یعقوب نیک عهد 91744***41 فارس کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
36 اخبار پزشکی 201401 حلیمه زارعی 91173***00 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
37 اخبار پزشکی 201401 الهام احمدی 91726***61 فارس کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
38 اخبار پزشکی 201401 بتول جعفری 91901***50 تهران کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
39 اخبار پزشکی 201401 حسن صدری 91286***81 البرز کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
40 اخبار پزشکی 201401 رحیمه درویشی 91681***76 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
41 اخبار پزشکی 201401 سلیمه صیفی برسمنانی 91163***05 مازندران کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
42 اخبار پزشکی 201401 شاهرخ آمری زاده 91212***04 تهران کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
43 اخبار پزشکی 201401 صالح پاسبان 91625***28 یزد کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
44 اخبار پزشکی 201401 فاطمه رحیمی 91946***13 البرز کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
45 اخبار پزشکی 201401 فرخ تاج رئیسی شیخ محمودی 91373***44 چهارمحال بختیاری کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
46 اخبار پزشکی 201401 محمد فراتی 91164***23 سمنان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
47 اخبار پزشکی 201401 محمدهادی پور آقاجانی 91193***55 گیلان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
48 اخبار پزشکی 201401 مریم فرجی 91084***28 کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
49 اخبار پزشکی 201401 مریم قادری 91720***53 فارس کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال
50 اخبار پزشکی 201401 ناهید موهبتی 91393***66 کرمان کارت هدیه به ارزش 1,000,000 ریال